Stefan Löfvens regering. Foto: Jonas Ekströmer

Regeringen kommer att införa 90-dagargarantin för unga medan regeringsförklaringens skrivningar om vinster i välfärden inte är lika kristallklara.

I dag på morgonen presenterade landets nye statsminister sin regering och höll regeringsförklaring. Ylva Johansson blir ny arbetsmarknadsminister och Visions ordförande Annika Strandhäll får posten som socialförsäkringsminister. Här berättar vi om de delar som berör arbetsmarknaden.

Den nya regeringen ska se till att arbetslösa ungdomar inom 90 dagar erbjuds jobb, praktikplats, traineejobb eller utbildning.

Skrivningarna om vinster i välfärden är inte så tydliga. Enligt regeringsförklaringen ska privata alternativ i välfärden inte kunna göra vinst genom lägre bemanning.. Det ska bli förbjudet att sälja till underpris. Syftet med skolverksamhet ska vara utbildning och inte att dela ut vinst till ägarna. Och skolan ska inte vara en marknad utan ett demokratiskt fundament. Dessutom vill regeringen att överenskommelsen i friskolekommittén ska ligga fast och att vinsterna i välfärden avsevärt ska begränsas samtidigt som mångfald och valfrihet ska garanteras.

Svenska löner och avtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Arbetslivsforskningen ska stärkas. Missbruket av visstidsanställningar ska stoppas och a-kassan ska bli bättre. Taket ska höjas och det ska bli lättare att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Dessutom tänker regeringen höja taket i sjukförsäkringen och ta bort den bortre tidsgränsen i sjukpenningen.

Regeringen vill att löneskillnaderna mellan könen ska minska och vill därför genomföra årliga lönekartläggningar. Dessutom vill regeringen att heltid ska vara norm. Och vårdnadsbidraget avskaffas.

Den nya regeringen ska avskaffa Fas 3 och istället ge möjlighet till riktiga jobb med riktig lön, bra villkor och utbildningsmöjligheter.

Ett nytt kunskapslyft ska genomföras och regeringen ska inleda samtal med arbetsmarknadens parter om kompetensutveckling, möjligheter till karriärbyte och system för rehabilitering vid sjukdom.

Ett mål för regeringen är att lika lön för lika arbete ska gälla i Europa samt att arbetslandets avtal ska gälla. Regeringen ska börja ett arbete i EU för att se till att företagens fria rörlighet inte används för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal.

Regeringen tänker satsa på infrastruktur, bostäder och klimatomställning. Målet är 250 000 nya bostäder till år 2020. Järnvägen ska rustas upp och byggas ut med bland annat nya höghastighetståg, utbyggd tunnelbana och spårväg samt bättre kollektivtrafik och vägar. Och staten ska ta ansvaret för underhållet av järnvägarna.

Flera åtgärder genomförs för människor med funktionsnedsättning bland annat genom att ge möjlighet till flexjobb, skapa ett nationell regelverk och se över lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund.

Regeringen vill underlätta för företagen bland annat genom minskade sjuklönekostnader, förenklade regelverk och investeringar i exportfrämjande.

Och skolan kommer att prioriteras. De övergripande målen är höja kunskapsresultateten, öka jämlikheten och höja läraryrkets attraktivitet.

Enligt regeringsdeklarationen framgår att regeringen vill att pension och lön ska beskattas lika och regeringen tänker ta steg för att minska skillnaderna.