I dag kommer nya siffror om vad privat vård, skola och omsorg kostar skattebetalarna. Samtidigt pågår förhandlingarna om vinster i välfärden mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Det är oroliga tider i välfärdsbranschen.

– Det vore fantastiskt om den nya regeringen kom med beskedet att den vill ha en uppgörelse över blockgränsen om villkor för valfriheten och konkurrensen inom vård och omsorg, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

55 000 privata företag i branschen omsatte 173 miljarder 2012, tio miljarder mer än året innan. Det visar SCB:s, Statistiska centralbyråns, årliga rapport om privat och offentlig välfärd.

Privat vård, skola och omsorg kostade skattebetalarna i kommuner och landsting 126 miljarder kronor förra året.

Branschen mår bra om man ser till avkastning på det egna och totala kapitalet samt soliditet och likviditet. Där redovisar de privata välfärdsföretagen bättre siffror än tjänstesektorn som helhet.

Däremot är vinstmarginalen lägre i privata välfärdsföretag – 6,8 procent jämfört med 12,7 procent i tjänstesektorn. Den siffran tar Håkan Tenelius fasta på.

– De som påstår att privata vårdföretag skär guld med täljkniv har fel. Det här är en bransch som liksom övriga näringslivet behöver långsiktiga villkor och tydliga spelregler, inte vinstförbud, säger han.

Totalt kostade vård, skola och omsorg nästan 900 miljarder 2012. Drygt 1,2 miljoner människor jobbade inom välfärden – 23 000 fler än året innan.

Sedan år 2 000 har antalet välfärdsjobb ökat med 175 000 – framför allt i privata företag med 131 000 fler jobb på 14 år. Fyra av fem anställda är kvinnor.

Lönerna är högre i privata företag inom vård och omsorg än i kommuner och landsting. I skolan finns det knappt någon skillnad alls. Där är den genomsnittliga månadslönen 25 400 i kommunerna och 25 300 kronor i privata företag. I hälso- och sjukvård är genomsnittslönen i privata företag 34 400 kronor – 2 500 kronor högre än i landstingen.

Inom omsorgen är genomsnittlönen 25 300 kronor i privata företag. Det är 900 kronor mer än i kommunerna.

Även detta är siffror som Håkan Tenelius gärna lyfter fram.

– Privata företag är beredda att betala för kompetens. Exempelvis ligger sjuksköterskelönerna i privata företag i äldreomsorgen betydligt över lönerna i offentlig sektor, förklarar han.

Stockholm privatiserar mest

Stockholmarna mest skatt till privata vård, skola och omsorg, invånarna i Kalmar län betalar minst. I Stockholms län går var femte skattekrona till välfärden till privata företag. I Kalmar län sköter kommunerna och landstinget ungefär 97 procent i egen regi. Det är stora skillnader mellan olika delar av landet. I hela Sverige går drygt var tionde skattekrona till privata välfärdsföretag. Skåne, Uppsala län, Östergötland och Halland ligger också högt på privatiseringslistan. Dalarna, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Blekinge ligger lågt.