Kommunal tror inte på SCB-siffrorna om högre löner i privata företag än i kommuner och landsting.

– Vi tror att det är något fel på statistiken. Det har vi påtalat för SCB, säger Torbjörn Dalin, utredare på Kommunal.

I dag kom SCB:s årliga rapport om offentlig och privat vård, skola och omsorg. Enligt rapporten är lönerna i privat sektor åtta procent högre än i offenlig sektor.

Enligt Kommunals siffror är lönerna tvärtom lägre i privat sektor. I juni kom en rapport som visar att lönerna för heltidsanställda inom äldreomsorgen är 900 kronor högre i kommunerna – 24 000 kronor mot 23 100 kronor i privata företag.

– Enligt SCB är lönerna i Kommunals yrken 100 kronor högre i privat sektor. Vi blev konfunderade när vi såg det. För att deras siffra ska stämma måste deltidsanställda tjäna mer än heltidsanställda. Det ser vi inte någonstans. Alla våra siffror visar att deltidsanställda är sämre betalda, förklarar Torbjörn Dalin.

Kommunal har pratat både med Medlingsinstitutet och SCB och talat om det måste vara fel på lönestatistiken. Förbundet pekar på att siffrorna ligger grund för många beräkningar. I värsta fall kan det leda till att riksdag och riksdag fattar beslut på felaktiga underlag.

– Vi vill att rätt ska vara rätt, säger Torbjörn Dalin.

• Här är notan för privat välfärd