Nu är det spikat var och när det uppmärksammade försöket i Göteborg med sex timmars arbetsdag ska dra i gång. Starten sker den 1 februari nästa år på Svartedalens äldreboende på Hisingen med 60 anställda, som får gå ner i tid med bibehållen lön.

– Det är roligt att vi får chansen att genomföra det här försöket. Det ska bli intressant att se vilka resultat det får, säger Monica Sörensson, sektorchef för äldreomsorg för Västra Hisingen.

Forskare kommer att följa personalens hälsoutveckling, om upplägget ger fler jobb och andra eventuella effekter. Ett annat äldreboende i samma stadsdel får agera kontrollboende i det ettåriga försöket, som enligt kommunen kommer att kosta åtta miljoner kronor.

– Vi räknar med att vi behöver anställa cirka 20 personer för att täcka upp, säger Monica Sörensson.