Båda lärarfacken reagerar positivt på LO-ordförandens strävan att reformera skolan, men av helt olika skäl. Lärarnas riksförbund gläds åt att han öppnar för förstatligande medan Lärarförbundet gillar en del av de konkreta förändringar han vill se, och att han är skeptisk mot de fria skolvalet.

bojansson– Att LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vill ha starkt ökat statligt ansvar för skolan är oerhört glädjande, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Detta har vårt förbund drivit länge för att nå likvärdighet i skolan.

Bo Jansson hoppas att politikerna lyssnar på Karl-Petter Thorwaldsson och han tror att det finns en möjlighet att bryta gamla låsningar mellan de politiska blocken i den här frågan.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén lägger tonvikten annorlunda.

evalissiren– Tusentals lärare ska inte behöva byta arbetsgivare för att åstadkomma förbättringar i skolan. Staten kan redan i dag genomföra förbättringar som att höja lärarnas löner, minska arbetsbördan, minska byråkratin och öka stödet till elever som har det svårt, säger hon.

Och Eva-Lis Sirén tillägger:

– De som längtar efter staten som arbetsgivare har inte träffat Statens Arbetsgivarverk. Staten anställer redan en del av lärarna och gör inga särskilda satsningar på dem.

Karl-Petter Thorwaldsson kan tänka sig ett förstatligande av skolan som ett sätt att lösa problemen i skolan. Det för han fram i boken Ingen ska lämnas efter. Boken är ny och presenterades i veckan. Den handlar om LO-ordförandens syn på vägen till full sysselsättning. En del av problemet är enligt honom skolan, som han anser har havererat totalt och han tycker att det behövs något som kan locka fram motivation och lust att lära. Han hoppas på elever fyllda av nyfikenhet och tävlingsinstinkt.

Han är emot friskolereformen och den fria etableringsrätten. Marknadskrafterna skapar ingen ordning utan bara ett mischmasch i skolan. Karl-Petter Thorwaldsson ser hellre att det är närhetsprincipen som gäller.

Han vill att Socialdemokraterna ska öppna för ett förstatligande. Och han skriver att om Folkpartiet verkligen vill se ett förstatligande, och det innebär att staten tar över driften av skolorna, vill han se en ordentlig diskussion om detta. LO:s ordförande hoppas på en blocköverskridande överenskommelse om skolan.

De två lärarfacken resonerar på olika sätt om det fria skolvalet. Lärarförbundets Eva-Lis Sirén säger att det viktiga nu är att ta itu med de negativa konsekvenserna av det fria skolvalet medan Bo Jansson hos Lärarnas Riksförbund tar avstamp i sitt eget jobb som högstadielärare i Stockholms innerstad. Han säger att han inte skulle vilja säga åt eleverna från stadens ytterområden att de inte längre får gå i den skolan utan att den bara är till för dem som bor i innerstaden.

Både Bo Jansson och Eva-Lis Sirén pratar om att likvärdigheten i skolan måste öka och skillnaderna minska. Men de har alltså olika åsikter om förstatligande kan lösa problemen i skolan.

Två fack, en lärarkår

De två lärarfacken konkurrerar delvis om samma medlemmar. Lärarnas Riksförbund är med i Saco och har enligt egna uppgifter nästan 90 000 medlemmar, som i första hand finns på gymnasienivå. Lärarförbundet är med i TCO och har 233 000 medlemmar, som i första hand finns i grundskolan och i förskolan.