Trots minskande elevkullar är behovet av yrkeslärare fortsatt stort och väntas öka.

Det gäller i synnerhet el- och energiprogrammet, industritekniska samt VVS- och fastighetsprogrammet. Även på bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet är behovet stort, enligt en rapport från Skolverket.

En del små programinriktningar har så svårt att hitta kompetenta lärare och få tillräckligt många elever att de hotas av nedläggning i vissa kommuner. Det gäller till exempel inriktningen ventilationsteknik på VVS- och fastighetsprogrammet och trädgård på naturbruksprogrammet.

Att behovet av yrkeslärare ökar beror på att många i kåren snart går i pension samtidigt som elevkullarna börjar växa igen.