Det blev till slut 155 personer som får lämna biltillverkaren Nevs i Trollhättan.

De uppsagda, varav 131 jobbar inom IF Metalls avtalsområde och 24 är tjänstemän, fick besked under tisdagen.

Bolaget, som 2012 köpte upp stora delar av Saabs konkursbo, har som mål att bygga elbilar, men inledde med att bygga vanliga Saab 9-3. I maj stoppades dock produktionen på grund av pengabrist.

Om och när den kan komma i gång igen är oklart. Nevs är satt i rekonstruktion och den 8 oktober ska en plan presenteras för borgenärerna.

– Att vi behöll samtlig fast anställd personal efter produktionsstoppet var för att snabbt kunna vara redo att starta igen. Nu kan vi konstaterar att det kommer att dröja länge, säger kommunikationschefen Mikael Östlund.

– För att kunna starta igen måste vi ha den långsiktiga finansieringen löst och tryggad och ha en ny affärsplan.