Unionen har beslutat att inte säga upp det tredje och sista avtalsåret i sina avtal.

Beslutet fattades av Unionens förbundsstyrelse sedan efter att förbundets avtalsdelegationer sagt sitt.

För de flesta avtal gäller att en eventuell uppsägning ska göras senast i dag, tisdag. Men Unionens besked omfattar även de avtal vars uppsägningstid löper ut senare i höst. Unionen har totalt över 100 avtal som berör 470 000 yrkesverksamma medlemmar.

– Den ekonomiska utvecklingen stämmer i stort med de bedömningar som gjordes i samband med avtalsrörelsen 2013, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Återhämtningen fortsätter på Sveriges exportmarknader, om än i långsam takt.

Därmed finns ingenting som på ett väsentligt sätt ändrar grunderna för avtalet.

Med beslutet ansluter sig Unionen till en lång rad andra fackförbund som bestämt sig för att inte omförhandla det sista året i sina treåriga löneuppgörelser. Också ett antal arbetsgivarorganisationer har sagt att de inte säger upp det tredje avtalsåret, senast Trä- och möbelföretagen (TMF), Grafiska företagen och Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, som gav besked i går, måndag. Arbetsgivarna betonar att reallönerna har ökat mer än förväntat, eftersom inflationen blivit betydligt lägre än de två procent som är målet för riksbanken. Avtalen har alltså blivit oväntat dyra för arbetsgivarna.

– Men det är viktigt att värna om stabilitet och förutsägbarhet, särskilt i ett läge med mycket oro och osäkerhet i omvärlden, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF och Grafiska företagen, i ett pressmeddelande.