En båt med 200 migranter gick på grund utanför Sicilien i fjol, och flera av dem dog när de försökte ta sig i land på Sicilien. Foto: Picasa

En båt med 200 migranter gick på grund utanför Sicilien i fjol, och flera av dem dog när de försökte ta sig i land på Sicilien. Foto: Picasa

Medelhavet håller på att bli en massgrav för människor som söker sig till ett bättre liv. Bara i år har mer än 3 000 migranter drunknat vilket är fyra gånger fler än hela förra året.

Gång på gång hade de tvingats byta båt. De 500 migranterna som klivit på en båt i Egypten. Fast denna gång vägrade de.

Båten som smugglarna ville att de skulle byta till såg inte sjövärdig ut. Deras vägran retade upp smugglarna, som tog sats och rammade båten migranterna redan satt i. Kring 500 människor, varav minst 100 barn, drunknade i havet utanför Malta.

Endast elva människor överlevde katastrofen i Medelhavet för två veckor sedan, skriver Internationella migrationsorganisationen (IOM) i sin rapport Fatal Journeys som är en sammanställning över hur många som dött då de försökt ta sig till andra länder.

Massmordet på migranterna utanför Malta skedde nästan samtidigt som det kom rapporter om att en båt med 200 migranter sjunkit utanför Libyens kust.

I år har antalet rapporterade dödsfall i Medelhavet stigit kraftigt: Minst 3 072 migranter har drunknat. Förra året omkom kring 700, uppskattar IOM.

Det är oklart vad ökningen beror på. Men en trolig förklaring är att antalet människor som försöker ta sig till Europa blivit fler. Dödstalen är försiktiga uppskattningar, i verkligheten har troligen fler dött. Ingen vet hur många kroppar som flyter i havet.

De största rutterna till EU går via Libyen och Tunisien till Italien samt från Marocko och Algeriet till Spanien. Trots att tusentals drunknar så är det bara en liten andel, kring 10 procent, som försöker ta sig till Europa via smugglarnas båtar. De flesta tar sig till EU via flyg, passagerarbåt och tåg eller gömda i lastbilar.

Före 1990 förekom knappt några dödsfall alls men sedan infördes visumtvång i Europa och fler människor valde illegala vägar in i EU. Enligt IOM kom de flesta förra året från Syrien, följt av Eritrea, Afghanistan och Albanien.

Även på andra håll i världen är det farligt att försöka korsa gränserna. Misshandel, kidnappningar och rån är vardag för de sydamerikanska migranter som reser genom Mexiko för att ta sig in i USA och jobba. Hittills i år har 230 människor dött längs den gränsen, enligt IOM:s siffror.

I havet mellan Indonesien och Australien samt längs de thailändska kusterna drunknar också många människor som söker ett nytt liv i andra länder. I Mellanöstern försvinner många i Adenviken, som ligger mellan Jemen och Somalia.

Samtidigt som detta sker satsar de rika länderna allt mer på gränskontroller. Jean-Claude Juncker, tillträdande ordförande för EU-kommissionen, har redan nu deklarerat att EU:s gränsmyndighet Frontex ska få mer pengar. Även i USA har gränsskyddet stärkts i flera omgångar de senaste åren.

 

LÄS RAPPORTEN

Fatal Journeys

FAKTA/MIGRANTER

ÖVER 4 000 DÖDA I ÅR • Det finns i dag 232 miljoner migranter, det vill säga människor som lämnat sina hemländer av olika orsaker, i världen. • 4 077 migranter har rapporterats döda hittills i år, av dem dog 3 072 i Medelhavet. • Sedan millennieskiftet tros minst 40 000 migranter i världen ha omkommit på sin resa. • Mörkertalet antas vara stort. Medierna rapporterar främst om stora olyckor, men mindre olyckor förblir ouppmärksammade. Drunknade kroppar återfinns sällan och det finns mycket lite kunskap om från vilka länder migranterna kommer ifrån. • Uppgifterna till rapporten Fatal Journeys har Internationella migrantorganisationen (IOM) samlat in från medier, frivilligorganisationer och myndigheter. Källa: IOM