Ulrika Boëthius. Foto: Yvonne Åsell

Ulrika Boëthius. Foto: Yvonne Åsell

 

Facket för de bankanställda vill ha tillbaka individgarantin och en lönemodell där det finns en garanti för allas löneutveckling. Avtalet löper ut vid årsskiftet och nu börjar fack och arbetsgivare förhandla.

– Vi har provat lokal lönebildning utan siffersatta garantier. Det fungerar inte. Alldeles för många får ingen löneutveckling alls. Det fackliga uppdraget innebär att vi ska skydda dem som inte har tillräckligt stor förhandlingskraft mot arbetsgivare som inte bryr sig om alla anställda, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Motparten heter BAO – Bankinstitutens arbetsgivarorganisation. Facket, Finansförbundet, har 28 000 aktiva medlemmar och de största arbetsgivarna är de fyra storbankerna – Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB.

Genomsnittslönen för de bankanställda ligger mellan 43 000 och 44 000 kronor. Ulrika Boëthius säger att lönespridningen är större i bank- och finanssektorn än i någon annan bransch. Och hon tror också att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är de största.

Hon berättar att de finns aktiemäklare som tjänar bortåt 150 000 kronor i månaden medan medianlönen för kundrådgivare är 32 000 kronor i månaden och för dem i kassa och kundtjänst 25 000 i månaden. Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i kassakundtjänst är 3 000 kronor i månaden.

De bankanställda har ett fyraårigt avtal som går ut nu. I avtalet har ingått att inget företag ska ha en löneutveckling som är sämre än hälften av den genomsnittliga löneökningen i branschen, och det finns också skrivningar som säger att alla ska få en rättvis och god löneutveckling. Det är detta som facket inte tycker fungerat. Redan för ett år sedan sa Finansförbundet upp avtalet och fick då igenom en retroaktiv individgaranti på 1 050 kronor.

Dessutom finns det ett projekt för att komma till rätta med löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det innebär att man räknar ut skillnaden och ger cheferna mandat i lönesamtalen att rätta till detta. Detta är ännu inte utvärderat.

– Lönesättningen fungerar på en del företag. Det handlar mycket om inställning till de anställda, säger Finansförbundets ordförande.

Hon vill dock inte berätta vilka företag som har en bra lönesättning och vilka som inte har det.

Bankernas vinster är mycket stora. Ulrika Boëthius berättar att facket räknat ut att en lönehöjning på 500 kronor för alla anställda motsvarar 3 promille av bankernas och finansinstitutens vinster förra året.

– Det här sticker i ögonen på våra medlemmar. Särskilt som företagen delar ut 50–60 procent av vinsten till ägarna. Men vi kräver ingen gräddfil. Vi vill bara ha justa villkor.

Arbetsgivarna i BAO är inte med i Svenskt Näringsliv och industrinormen har inte haft så stor tyngd i branschen.

– Tidigare kunde vi göra lite som vi ville men industrinormen får allt större betydelse för arbetsgivarna. Och nu fungerar industrins märke alltmer som ett ankare för oss, säger Ulrika Boëthius.