Hon attackerades på jobbet av en man med köttyxa. Nu kräver Arbetsmiljöverket att åklagare utreder olyckan på ett LSS-boende i våras.

Olyckan inträffade i april i år på ett LSS-boende i Skåne. Enligt uppgifter i andra medier var det en ung praktikant som attackerades när hon besökte en våldsbenägen 21-årings hem. Mannen, som ska ha haft återkommande fantasier om att döda unga kvinnor, gick till attack redan den första dagen hon besökte honom.

Av Arbetsmiljöverkets skrivelse till åklagaren framgår att kvinnan satt sig ner vid köksbordet för att samtala med mannen när han attackerar han henne med en köttyxa som han svingar upprepade gånger mot hennes huvud och hals. Hon försöker värja sig, och lyckas övermanna och avväpna mannen innan hon flyr från lägenheten med ytliga skador.

Arbetsmiljöverket, som utrett olyckan, anser att kommunen brustit i sitt ansvar som arbetsgivare. Rutinerna för att göra riskbedömningar var bristfälliga. Bedömningarna har inte heller tagit upp risken för våld i tillräcklig utsträckning fast det varit känt att det funnits en allvarlig sådan risk.

Arbetsgivaren borde också ha tagit fram säkerhetsrutiner för sina anställda och sett över rutinerna för att anlita vikarier till att arbetsuppgifter som kan innebära särskilda risker.

Enligt myndigheten har arbetsgivarens brister med stor sannolikhet varit orsak till att olyckan inträffat. Arbetsmiljöverket lämnar därför en så kallad åtalsanmälan och uppmanar åklagare att undersöka ansvarsfrågan för att avgöra om åtal ska väckas.

 

Fotnot: LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den ger till exempel möjlighet till särskilt boende som är anpassat för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, även kallat LSS-boende.