Finland får ett nytt pensionssystem där lägre gränsen gradvis höjs från dagens 63 till 65 år. Bakom överenskommelsen står, förutom arbetsgivarna, landsorganisationen FFC samt tjänstemännens STTK. De finländska akademikernas centralorganisation Akava valde dock att hoppa av tåget.

Reformen träder i kraft 2017 och de som först får känna av den är personer födda 1955.

Idag har Finland flexibel pensionsålder mellan 63 – 68 år, men nu ska golvet höjas stegvis från 2017 fram till år 2025.

Det innebär att alla som är födda 1962 och senare kommer att ha 65 år som lägre gräns.

En mycket viktig förändring gäller intjäningen av pensionen. Hittills har det varit system där arbetstagare vid 53, och därefter vid 63 år, får en höjd procentandel av av lönen inbetald till sin kommande pension.

Med det nya systemet kommer alla löntagare från 17 års ålder att tjäna 1,5 procent av hela lönen varje år till pensionen.

Det är just det här som fått akademikerna i Akava att hoppa av. Jämfört med framför allt arbetarkollektivet träder deras medlemmar in i arbetslivet senare, och förlorar alltså på omdaningen.

Däremot kan ”arbetets hjältar”, ett begrepp som i Finland ibland används för dem som jobbar länge i tunga yrken, kunna gå i pension tidigare, då de kan ansöka om så kallad arbetslivspension redan vid 63 års ålder.

På fredagen den 26 september träffades styrelserna för de olika arbetsmarknadsorganisationerna för att ta ställning till om de ska godkänna avtalet.

Såväl arbetsgivarnas EK som löntagarnas FFC och STTK meddelade då att de ställer sig bakom det.

Landsorganisationens ordförande Lauri Lyly beklagar i ett uttalande att inte akademikerna ställde sig bakom överenskommelsen.

Ytterst är det den finländska riksdagen som kommer att besluta om reformen.

Sören Viktorsson

 

LÄS MER

FFC:s webbsajt: Det nya pensionssystemet i ett nötskal

• Akademikerfacket Akava om sitt avhopp

Trepartssystemet i Finland

Finlands arbetsmarknad påminner till stor del om den svenska. En skillnad är dock att det finns ett trepartssystem där villkoren för de anställda för de mesta, men inte alltid, bestäms i förhandlingar mellan regeringen, arbetsgivarna och fack. Det handlar mest om pensioner, arbetsmiljö och hur stor a-kassan ska vara.

Även lönerna bestäms oftast i trepartsförhandlingar men oftast kommer fack och arbetsgivare fram till en löneökning på egen hand, om regeringen inte gillar överenskommelsen kan det senare leda till förändringar av skatten.

Källa: Finska akademikerfacket Akava