Dålig arbetsmiljö kan ge större produktionsbortfall på en arbetsplats än hälsoproblem bland anställda, visar ny forskning.

Av två onda ting, visar studien som görs vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm, spelar bristande arbetsmiljö större roll än om de anställda har hälsoproblem när det gäller effektivitet på jobbet. Studien har gjorts vid KI:s institut för miljömedicin och ska presenteras vid mässan ”Gilla jobbet” i slutet av oktober.

TT har fått ta del av det resultat som nu presenteras när ett av tre års forskning är genomförd.

Anställda vid lärosäten och landsting runtom i landet har fått svara på frågan om de upplevt arbetsmiljö- eller hälsoproblem och uppskatta hur mycket produktionsbortfall det innebar.

Gruppen med hälsoproblem hade ett produktionsbortfall på i genomsnitt 31 procent.

För dem med arbetsmiljöproblem var siffran i stället 38 procent. En kombination av båda gav 41 procents bortfall.

– Att isolera den ekonomiska effekten av arbetsmiljöproblem har inte gjorts tidigare. Vi trodde dock inte på förhand att de skulle ge större produktionsbortfall än hälsoproblem, möjligtvis att de skulle ligga i nivå med varandra, säger Malin Lohela Karlsson, medicine doktor vid institutet för miljömedicin vid KI.

Med hälsoproblem menas psykisk och fysisk ohälsa. Arbetsmiljöproblem i sin tur kan vara allt från dålig luft på kontoret till konflikter i arbetsgruppen.

– Det vi vill undersöka vidare är vilka arbetsmiljöproblem som orsakar mest produktionsbortfall, säger Malin Lohela Karlsson.

I anslutning till forskningen har också ett 70-tal personer i chefsposition fått svara på frågor om de här problemen.

– Hälsoproblem är man medveten om, det är konkret att någon blir sjuk. Arbetsmiljöproblem kan däremot fortgå utan att någon tänker på konsekvenserna av det. Chefer har inte jättemycket kunskap på det här området och vilka ekonomiska konsekvenser det kan få, säger Malin Lohela Karlsson.

– Det som skulle behöva göras är att utbilda chefer i arbetsmiljöfrågor och hur det ska åtgärdas.