Finansförbundet, som organiserar bankanställda, har sagt upp kollektivavtalet med motparten BAO, skriver facket i ett pressmeddelande. Avtalet löper ut vid årsskiftet, vilket ger parterna tre månader på sig att få fram ett nytt.

”Det är uppenbart att avtalet behöver en ny lönemodell med tydligare garantier för medlemmarnas löneutveckling. Vidare måste arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor fortsätta även under nästa avtalsperiod”, skriver Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, i en kommentar.

Finansförbundets yrkande kommer de närmaste veckorna att tas fram av ett avtalsråd och förbundsstyrelsen.

BAO står för Bankinstitutens arbetsgivarorganisation.

 

Läs mer: