Martin Klepke webbledartopp

Dagens möte mellan Stefan Löfven och talmannen gav ingenting nytt. Det kan ses som att vägen mot en ny Socialdemokratisk regering är öppen.

Men risken är att åtminstone det första året med Löfvens nya regering blir ganska tandlöst.

Efter att Löfven förklarat för talman Per Westerberg att han som S-ledare både kan bilda en regering och få igenom en budget var hans svar till väntande journalister en upprepning av det han tidigare sagt.

Givande och konstruktiva samtal förs med Miljöpartiet. Miljöpartiet blir också Socialdemokraternas kommande regeringspartner.

Löfven sa också att han respekterar Vänsterpartiets ståndpunkt att stoppa vinster i välfärden men ville inte i övrigt kommentera frågan annat än att samtal pågår även med Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om gemensamma linjer i de stora politikområdena jobben, skolan och välfärden, men mer konkret runt enskilda sakfrågor blev inte Löfven.

Han stod fast vid att inte ta med Sverigedemokraterna i resonemanget. Och frågan om vilka ministrar som kan tänkas bli aktuella är fortfarande obesvarad.

Alltså, ingenting nytt annat än att en S-MP-regering rycker allt närmare.

Väljarna får dock förbereda sig på att budgeten för denna kommande regering knappast kommer att innehålla några större överraskningar.

Eftersom Löfven måste förlita sig både på Vänsterpartiets direkta stöd och alliansens åtminstone passiva stöd finns inget utrymme för stora ideologiska förändringar, eller att ”i onödan gå i konfrontation med alliansen”, som han själv uttryckte det.

Först nästa år kommer de borgerliga partierna att gå fram med enskilda budgetar i stället för en gemensam alliansbudget som i år.

Möjligen kan förhandlingsutrymmet för mer aktiva insatser då öka.