Foto: Gregory Bull

Den officiella statistiken säger att svenska pappor tar ut en fjärdedel av föräldrapenningen. Men i dag presenterar Försäkringskassan ny statistik som visar att det är stor skillnad på vem som är hemma före och efter barnet fyllt två.

För första gången presenterar Försäkringskassan statistik om när pappor tar ut föräldrapenning. För även om pappor tar ut något mer än tidigare, närmare 25 procent förra året, ser siffrorna annorlunda ut om man ser till när de tas ut. För de 25 procenten rör den totala tiden en förälder får ta ut ersättning för, det vill säga fram till att barnet är åtta år. Enligt Försäkringskassans statistik tar pappor endast ut 17 procent av föräldrapenningen fram tills att barnet är två. En ålder då de allra flesta barn har börjat på förskola.

– Det handlar om en helt annan period av livet som inte alls innebär samma omsorg som de två första åren, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Föräldraförsäkringen fyller 40 år i år. Från början gav den rätt till 180 dagars ersättning från staten. Tanken var sedan att barnomsorgen skulle ta över. I dag har föräldrar rätt till föräldrapenning i 480 dagar.

– Det har missgynnat kvinnors situation på arbetsmarknaden, säger Niklas Löfgren.

Att försäkringen har byggts ut och gjorts mer flexibel för den som har råd att dra ut på ledigheten beror i sin tur på att barnomsorgen inte riktigt hängde med. Ju större barngrupper och ju längre dagarna blivit för barn på förskola, ju mer flexibel har alltså föräldraförsäkringen blivit. Vilket leder till sådant som att ju fler och ju yngre barn en kvinna har, desto troligare är det att hon går ner i tid. Enligt SCB arbetar nästan hälften av alla kvinnor som har två småbarn mellan 1 och 5 år deltid. Medan mellan 7 och 9 procent av männen gör det.

Totalt sett arbetade 30 procent av kvinnorna deltid förra året. Och 11 procent av männen. 88 procent av kvinnor som jobbar deltid uppger att orsaken är vård av barn eller annan anhörig. Medan 12 procent av männen har det som orsak till deltiden.

Att bara se till föräldrapenningen som mått på vem som är hemma med barn är ett trubbigt verktyg. Läs mer om det faktiska glappet mellan mammor och pappor.