Kristina Henschen LO TCO Biståndsnämnd modererar samtalet med Inti Chavez Perez och Markus Gustafsson. Foto: Johanna Wreder

Kristina Henschen LO TCO Biståndsnämnd modererar samtalet med Inti Chavez Perez och Markus Gustafsson. Foto: Johanna Wreder

Rättigheter för HBTQ-personer är en facklig fråga, och bör också vara det internationellt. I dag diskuterades queerfacklig solidaritet på bokmässan i Göteborg.

Fackförbundet Vision kan i helgen besluta om att deras företrädare ska lyfta frågan om HBTQ-personers rättigheter i alla internationella sammanhang som förbundet medverkar i. Det är Marcus Gustafsson, ordförande för Vision i Göteborgs stad och för TCO i Göteborg, som skrivit motionen till helgens förbundsmöte.

– Det borde ses som en självklarhet att vi använder våra fackliga sammanslutningar för att försöka påverka i de här frågorna, sade han i dag på ett seminarium som LO-TCO biståndsnämnd arrangerade på bokmässan i Göteborg.

Han berättar att han tidigare föreslagit samma sak, men då fått höra att det förvisso är en viktig fråga, men att det inte går eftersom den är för känslig i många länder.

– Det är inte okej. Vi kan aldrig kompromissa om våra grundläggande värderingar. Glädjande nog har förbundsstyrelsen nu föreslagit att motionen ska bifallas, så jag hoppas att det blir så, säger han.

Marcus Gustafsson tycker att de svenska fackförbunden måstet driva HBTQ-frågor hårdare internationellt.

– Så som situationen ser ut i många länder i dag, där homosexuella till och med kan dömas till döden, tycker jag att vi har ett ansvar. Vi måste kämpa för allas lika värde.

Men även på svenska arbetsplatser finns mycket kvar att göra, även om facket blivit bättre på att arbeta för rättigheter för homo-, bi-, trans- och queerpersoner (HBTQ) de senaste åren, enligt Marcus Gustafsson. Fler har insett att det är en del av det fackliga arbetet och att det är en arbetsmiljöfråga, säger han.

– Men det kan bli mycket bättre. På arbetsplatserna kan det vara mycket vackra ord, men vi får inga resultat om vi inte också ändrar våra beteenden.

Både Marcus Gustafsson och Inti Chavez Perez, journalist på tidningen Gringo, som också deltog i seminariet betonade att det krävs kunskap för att ändra invanda beteenden som kan vara kränkande för HBTQ-personer.

– Det här är en kompetensfråga. Personer behöver kunskap om heteronormativitet för att förstå homofoba kränkningar. Många kränkningar sker inte alls avsiktligt utan av ren okunskap, sade Inti Chavez Perez.

Marcus Gustafsson tycker att fackliga ute på arbetsplatserna borde utbilda sig i frågorna och tipsade även om att RFSL har en HBTQ-certifiering för arbetsplatser.

Men det räcker inte med kunskap utan krävs också ryggrad för att nå förändring. Människor måste börja säga ifrån när någon skämtar om homosexuella eller använder ord som bög och flata som förolämpningar, även om de riskerar att uppfattas som tråkmånsar.

– Man blir tyvärr stämplad som tråkig, men det måste vara viktigare att ta de här frågorna på allvar än att skratta med för att vara den goa gubben, säger Inti Chavez Perez.