Vad tänker regeringen göra åt flykten från a-kassan?

Det undrar riksdagsman Anders Karlsson (S) i en av de sista frågorna till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Regeringen satte inte upp något mål när avgifterna återställdes vid årsskiftet. Däremot finns det ett räkneexempel i budgeten. Där talas om 200 000 nya medlemmar.

Nu finns facit. Det blev 17 000 nya medlemmar till och med augusti.

Som så många gånger förr svarar Elisabeth Svantesson med att hänvisa till den parlamentariska utredningen om socialförsäkringarna ”som bland annat har till uppdrag att utreda hur arbetslöshetsförsäkringens inkomstrelaterade ersättning ska omfatta alla som förvärvsarbetarar och uppfyller ett arbetsvillkor.”

Utredningen ska komma med förslag senast den 31 januari nästa år.