En man som kommer ut som transvestit på jobbet kan öppna ögonen på kollegerna. Och på sig själv. Klimatet för könsöverskridare har luckrats upp, visar en ny studie från Stockholms universitet.

torkildthanem– Det är möjligt att det handlar om arbetsplatser med öppna klimat sedan tidigare. Men det klimatet har ändå varit dolt för de här männen när de väl kom ut. Det fanns en öppenhet som både de själva och deras kolleger först blev varse när de väl gjorde det, säger Torkild Thanem, professor och organisationsforskare på Stockholms Business School som genomfört studien.

Studien är visserligen liten, cirka tio manliga transvestiter på olika arbetsplatser är intervjuade. Det handlar främst om tjänstemän, men även arbetare. Och de positiva reaktionerna består av stöd och uppmuntran från kolleger.

– En av männen fick höra av en kollega: Jag önskar att du kommit ut tidigare. Jag har fått en annan inställning till mig själv och till andra människor.

En annan man fick till och med anställning på grund av att han var transvestit. Eftersom han skulle jobba med utbildningsfrågor ansåg ledningen att han hade bättre förutsättningar att förstå andra människor som inte alltid är som en själv.

Några av de intervjuade tyckte däremot att det kunde bli för mycket av positivt uppmärksamhet, och bytte inte om varje dag eftersom det blev sådant fokus på dem. Och några få hade negativa erfarenheter. Kolleger som helt bröt all kontakt när de kom ut, efter att ha jobbat ihop i över 20 år.

En upptäckt i studien är att föreställningen om att manliga transvestiter vill vara feminina inte stämmer.

– Det finns en gängse bild och tidigare forskning handlar mycket om att transvestiter försöker passera som kvinnor. Men ingen tyckte att det var särskilt viktigt. En man sa: Jag klär inte om för att bli kvinna. Utan för att utveckla flera delar av den jag är.

Varför har du intresserat dig för ämnet?

– Jag är själv transvestit. Så dels är det ett personligt intresse. Men det är också väldigt outforskat. Det finns mycket om transsexuella. Men väldigt lite om transvestiter, särskilt inom arbetslivet.

Har du kunnat vara öppen?

– Ja, jag har alltid berättat om det. Men jag har aldrig klätt om på jobbet. Det kanske jag borde göra.