Arbetsmiljöverket anmäler Nacka kommun till åklagarmyndigheten sedan en skola i kommunen struntat i att anmäla att en tolvårig elev blev biten av en hund på ett hunddagis där hon gjorde sin prao.

Den tolvåriga flickan gjorde sin prao på ett hunddagis när hon blev biten av en hund i näsan och fick sy näsvingen med två stygn. Flickans pappa anmälde händelsen till polisen och först två veckor senare fick Arbetsmiljöverket kännedom om olyckan genom polisen.

Enligt arbetsmiljölagen ska allvarliga olyckor eller tillbud anmälas till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. Med ”utan dröjsmål” menas inom ett dygn. Bland annat för att verkets inspektörer ska kunna ta sig till olycksplatsen så fort som möjligt och höra vittnen eller säkra bevisen ifall om det rör sig om arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöinspektör Christina Asplund vill inte uppge några detaljer kring olyckan eftersom den kan omfattas av så kallad förundersökningssekretess.

– Men vi anser att olyckan var tillräckligt allvarlig för att den skulle ha anmälts till oss utan dröjsmål.

Skolans rektor är dock förvånad över Arbetsmiljöverkets anmälan till åklagarmyndigheten, eftersom verket lagt ner utredningen om själva händelsen. Nu är det enbart skolhuvudmannens, det vill säga kommunens, anmälningsplikt som Arbetsmiljöverket vill ska prövas i domstol.

– Det var jätteolyckligt att flickan blev attackerad av hunden, säger rektorn. Det skedde när hon lade sig på hunden som låg och sov, trots att hon upprepade gånger blivit tillsagd att inte göra det.

Skolan har sett över sina rutiner när det gäller praoelevers säkerhet samt anmälningsskyldigheten vid allvarliga olyckor, poängterar rektorn.