Chockhöjda avgifter till a-kassorna ledde till att en halv miljon medlemmar gick ur. Raset följdes inte av någon rusning tillbaka när avgifterna återställdes den 1 januari i år.

A-kassorna ökade med 17 000 medlemmar under årets första åtta månader. LO-förbundens a-kassor växte med 3 000 medlemmar.

Bäst gick det för Hotell- och restaurangs a-kassa. Resultatet hittills är 5 066 fler medlemmar mellan januari och augusti. Målet på 56 000 medlemmar före årets slut är redan infriat. I augusti hade a-kassan 56 581 medlemmar.

– Vi ökar mer och mer. Nu ligger vi på plus 700 varje månad, berättar Karin Pettersson, föreståndare för Hotell- och restaurangs a-kassa.

Av LO-förbundens tolv a-kassor ökar sju. Fem minskar. Bäst går det för HRF:s, Handels och Transports a-kassor. Sämst går det för IF Metall, som redovisar ett minus på 4 501 medlemmar till och med augusti. Det är ändå ett par tusen färre än under samma period förra året.

– Industrijobben blir färre. Det är den främsta orsaken till att vi minskar. Industrin har inte varslat lika mycket i år. Det kan vara en förklaring till att vi minskar mindre än i fjol, säger Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls a-kassa.

Återställaren i vintras innebar att elva LO-förbunds a-kassor kunde sänka avgifterna med mellan 5 och 250 kronor i månaden. Pappers avgift var oförändrad.

Återställaren fick inte lika stor betydelse för tjänstemännens a-kassor. Med något enstaka undantag sänktes deras avgifter mindre eller inte alls.

Ändå var det tjänstemännens a-kassor som ökade mest. Det kan bero på att tjänstmännen undan för undan blir fler samtidigt som arbetarna blir färre. Det kan också bero på att tjänstemännen tjänar mer.

Oavsett orsak är resultatet en besvikelse. När avgifterna chockhöjdes 2007 blev resultatet minus 285 000 medlemmar bara under det första halvåret. När avgifterna återställdes i år blev resultatet plus 16 000 medlemmar på ett halvår.

– Det är något av en besvikelse. Vi hade hoppats på större tillströmning när avgifterna sänktes så rejält. Nu växer arbetskraften snabbare än a-kassorna. Resultatet blir att fler är oförsäkrade trots fler medlemmar i a-kassorna. Mer än en och en halv miljon människor är oförsäkrade på arbetsmarknaden, förklarar Melker Ödebrink, föreståndare för a-kassornas samorganisation.

De som går med i a-kassan får mindre för pengarna nu än förr. I augusti 2006 fick 256 000 arbetslösa ersättning från a-kassan, i augusti i år var antalet 93 000. Konjunkturen var ungefär den samma vid båda tillfällena.

– 2007 blev försäkringen tre gånger så dyr och hälften så bra. Därmed är det inte lika intressant att gå med i a-kassan längre. Det tar ett tag att förändra synen, konstaterar Olle Åkerlund.

Hotell- och restauranganställda fick de största höjningen 2007 och följaktligen den största sänkningen i år. Avgiften sänktes med 250 kronor i månaden den 1 januari.

– Sänkningen betydde att vi ökade mer, men det började redan i april 2013. Det är resultatet av ett målmedvetet förändringsarbete. Vi har jobbat mycket med kvalitet, tillgänglighet, språk och information. Det har gjort att medlemmarna är mer nöjda med oss. Det ser vi när vi mäter. Sedan har vi varit ute ganska mycket och berättat att vi finns till, säger Karin Pettersson.

LO-kassornas medlemsantal och avgifter

Avgift 1/1 2014 Ändring Medlemsantal
augusti 2014
Ändring
Hotell- och
restaurang
140 –250 56581 +5066
IF Metall 96 -171 281666 –4 501
Fastighets 115 –160 38 141 +537
Livs 102 –125 31 932 +94
Handels 120 –102 161 832 +2071
GS 120 -100 50 903 -304
Transport 120 –86 80 402 +1 362
Byggnads 130 –65 107 462 +682
Seko 118 –45 82 996 –1 142
Kommunal 87 –37 538 204 –663
Elektrikerna 100 –5 26 043 +224
Pappers 129 0 15 283 –251

Studier med a-kassa tillåts

Den 1 oktober blir det tillåtet att studera med a-kassa, men bara på högst halvtid i 20 veckor som mest. Det har regeringen beslutat. Ändringen är en följd av trepartsamtalet mellan facken, arbetsgivarna och regeringen – precis som de sänkta, eller snarare återställda, avgifterna till a-kassan. Dessutom blir det möjligt att gå kortare kurser, även på heltid, under högst 15 dagar med ersättning från a-kassan. Kurserna ska syfta till att ställa om mellan två arbeten.