Han hissades upp på truckens lastgafflar, men halkade och föll. Lagerarbetaren skadades allvarligt och nu får hans arbetsgivare böta 600 000 kronor.

Olyckan inträffade i december 2012. Den då 28-årige mannen arbetade med att plocka varor på ett lager på företaget Göteborgs Orienthus, och hade fått order om att hämta en kartong kaffe åt en kund. För att nå kartongen ställde han sig, som vanligt på truckens lastgafflar, medan en kollega hissade upp honom.

Den här dagen föll han dock av trucken av okänd anledning. Enligt åklagaren handlade det om ett fall på sju meter rätt ner i betonggolvet. Mannen fick livshotande skador med brott på skallbasen. Han bröt också ben i ögonhålorna och skadade synnerven vilket gjort honom blind på ett öga.

Åklagaren ansåg att arbetsgivaren gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Det är inte tillåtet att arbeta genom att bli upphissad på truckens lastgafflar och arbetsgivaren kände till att de anställda arbetade på det viset. Det fanns inga fallskydd och arbetsgivaren hade inte gjort riskbedömningar eller sett till så att de anställda kunde utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Dessutom anmälde företaget aldrig olyckan till Arbetsmiljöverket, vilket är ett krav.

Åklagaren krävde att bolaget skulle betala en företagsbot på 700 000 kronor. Företaget hade en annan åsikt, och hävdade att det inte begåtts något brott alls.

Den skadade hade själv valt arbetssättet som ledde till olyckan, fallet var betydligt lägre kanske bara någon meter, och den uteblivna anmälan till Arbetsmiljöverket berodde enbart på bristande kunskap, hävdade företrädare för bolaget i Göteborgs tingsrätt som nu avgjort ärendet.

Tingsrätten gick dock på åklagarens linje. I domen konstateras att arbetsgivaren inte tagit sitt ansvar för arbetsmiljön på lagret, och att olyckan därför kunnat inträffa. Tingsrätten sänkte dock företagsboten till 600 000 kronor.