Det går trögt med förhandlingarna om turordningsregler och omställning. PTK och Svenskt Näringsliv har tagit paus på obestämd tid medan IF Metall och Teknikföretagen utreder förutsättningarna för att sätta sig i förhandlingar.

niklas_hjert1– För närvarande händer inget och vi har inget förhandlingstillfälle inplanerat, säger Niklas Hjert, förhandlingschef hos PTK.

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK har legat nere sedan i december förra året. Facket vill ha fortlöpande kompetensutveckling och bättre omställningsstöd medan arbetsgivarna vill ändra på reglerna för turordning vid uppsägning. Enligt Niklas Hjert tog det stopp för att parterna stod för långt ifrån varandra när det gäller turordningsreglerna.

PTK:s ordförande Cecilia Fahlberg sa i somras till Dagens Nyheter att facket gärna vill ha en nystart i dessa förhandlingar och hon sa att facket delvis kan gå arbetsgivarna till mötes när det gäller förändring av turordningsreglerna.

– För oss är det oerhört viktigt och angeläget att hitta en lösning på de här frågorna. För att komma igång igen behövs förändrade omständigheter. Men jag kan idag inte säga vilka nya omständigheter som skulle få förhandlingarna att komma igång igen, säger Niklas Hjert.

I våras bjöd IF Metall in Teknikföretagen till liknande förhandlingar. De har dock inte kommit igång. Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe säger att fack och arbetsgivare var för sig undersöker förutsättningarna att komma överens. Han tror att det inom några månader kommer att vara klart ifall de här förhandlingarna kommer att sätta igång.

– Frågorna är inte okomplicerade. Det handlar om omställningsförmåga i bred bemärkelse och att snabbt kunna anpassa företagen vid upp- och nedgångar. Det kan innebär påfrestningar för de anställda, säger Teknikföretagens Anders Weihe.

Och han säger att det finns frågor som är mycket laddade i det här sammanhanget. Han pekar på förändringar av turordningsreglerna och på hur personalen knyts till företagen – det handlar om tillsvidareanställning, tillfälliga anställningar och inhyrning.