Knarrholmen var en ekonomisk belastning för Handels avd 24 och IF Metall Göteborg. Dess­utom var det för få egna ­medlemmar som hyrde.

De sista åren har Handels avd 24 och IF Metall Göteborg årligen tvingats pumpa in flera hundra tusen kronor i verksamheten. Det i kombination med att allt färre av de båda avdelningarnas egna medlemmar hyrt lägenheter gjorde situationen ohållbar.

– Högst tio procent av dem som hyr är våra medlemmar. Vi kan inte låta våra medlemsavgifter gå till att subventionera andra göteborgares semestrar. Vi ska använda våra pengar till facklig verksamhet, säger Anne-Maj Lindblom, försteombudsman på Handels i Göteborg.

När Handels avdelning 24 gick in som delägare i början av 2000-talet satsade de och IF Metall Göteborg tio miljoner kronor var på renoveringar. Då fanns det förhoppningar om att ekonomin skulle bli bättre och fler medlemmar utnyttja ön. Dessvärre blev det inte så. Om facken hade behållt Knarrholmen hade de varit tvungna att gå in med ytterligare flera miljoner i nödvändiga renoveringar.

– Vi har gjort allt och lite mer därtill för att rädda det här. Vi har jobbat ideellt på helger och kvällar. Men debet och kredit måste gå ihop. Vi kan konstatera att vi är bra på kollektivavtal och lagar. Vi är inte duktiga på det här. Det kan andra göra bättre och utveckla, säger Anne-Maj Lindblom.

Kritiker hävdar att Knarrholmen inte har marknadsförts ordentligt. Men enligt Anne-Maj Lindblom är den genomsnittliga beläggningen på 60–70 procent normalt för en sådan här anläggning. Det hade krävts ­hyreshöjningar för att få det att gå runt.

Först fördes diskussioner med Göteborgs kommun om att låta den ta över. När kommunen backade ur sökte man en köpare på öppna marknaden. Ett alternativt bud som ville fortsätta driva Knarr­holmen i samma anda som tidigare förkastades. I stället valdes den privata entreprenören BRA Bygg.

– Det andra budet hade inte finansieringen klar. För oss var det viktigt att få till en stånd en försäljning. Vi ville få en seriös köpare, säger Anne-Maj Lindblom.

I köpekontraktet finns det inga krav på hur ägaren ska förvalta ön.

Utgångspriset sattes till 50 miljoner och Knarrholmen såldes för 48,5 miljoner kronor. Vinsten ska enligt Knarrholmens stadgar kunna användas till utbildning och rekreation för de båda avdelningarnas medlemmar.