Vilka myndigheter skapas med Sverigedemokraterna vid makten?

Vad skulle hända om Sverigedemokraterna får riktig politisk makt och inflytande i riksdagen, landets kommuner och landsting? För trettio år sedan var miljöfrågorna sekundära inom svensk politik, de diskuterades förvisso, men fick inget större utrymme. Miljörörelsen samlade dock fler och fler personer och deras organisationer började så sakteliga påverka både media och politiker. Samtidigt växte ett parti fram ur miljörörelsen som ganska snabbt kom in i riksdagen.

Alltsedan Miljöpartiets inträde i riksdagen har miljöfrågorna fått ett allt större utrymme, en mängd miljökrav har initierats inom samhällets olika områden. Det finns miljösamordnare, miljöinspektörer, miljö­arkitekter med mera, olika myndighetsyrken och funktioner har skapats för att säkerställa miljöns samexistens med samhället och människorna.

Sverigedemokraternas politiska makt och inflytande ökar hela tiden. Hur kommer deras makt att ta sig uttryck när deras politik får genomslag på samhällets olika funktioner? Vilka yrkesroller kommer att skapas? Hur kommer de att arbeta för att motverka de problem som partiet anser existera i dagens samhälle? Sverigedemokraterna anser att samhällets största problem är att det inte är etniskt och kulturellt homogent. Med detta som utgångspunkt blir det inte svårt att lista ut vilka typer av myndigheter eller funktioner som kommer att skapas med en sverige­demokratisk politik.

Kommer vi att få se en repatrieringssamordnare, det vill säga en myndighetsperson som ska samordna återvandringen av de människor som Sverigedemokraterna anser avviker från den homogena delen av befolkningen?

Ett nytt departement kanske också inrättas, det kanske kommer att heta assimilationsdepartementet. Myndighetens uppgift kanske kommer att handla om vilka männi­skor som har en möjlighet att ta till sig den av Sverigedemokraterna definierade homogena kulturen och dess värderingar. Myndigheten kanske också kommer att ta fram riktlinjer för återvandring av de människor som inte faller in inom den sverigedemokratiska definitionsmallen.

Denna fiktiva illustration är ingen omöjlighet, Sverigedemokraterna har varit tydliga med vad de anser vara det största hotet mot vårt land. På deras valaffischer, som pryder varenda busshållplats, står det att de vill åstadkomma verklig förändring. Sverigedemokraterna lär inte sitta still i båten om partiet får politisk makt.

Min illustration kanske uppfattas som ett överdrivet framtidsscenario, men eftersom partiet ser mångkultur och migration som det största hotet mot samhället kommer de givetvis att driva en politik mot detta när de väl får politisk makt. Vad det leder till kan man säkert spekulera i, men tidigare försök till att skapa en så kallad folkgemenskap har slutat med förföljelser, etnisk rensning och folkmord.

Hans Andersson
Norrköping