20 jobb ska bort på TT Nyhetsbyrån. Fyra av fem jobb, totalt 16 tjänster, försvinner på redaktionen. Efter nedskärningarna återstår 185 tjänster på redaktionen.

– Det kommer att påverka i stort alla avdelningar och redaktioner, säger redaktionschefen Mats Johansson.

Målet är att minska antalet uppsägningar så långt det går genom naturliga avgångar och genom att låta bli att tillsätta vakanser. Om de som till slut sägs upp kommer att erbjudas avgångsvederlag eller förtida pension återstår att de.

– Vi inledde MBL-förhandlingarna i går, förklarar Mats Johansson.

TT Nyhetsbyrån skapades så sent som förra året. Då blev Tidningarnas Telegrambyrå, bildbyrån Scanpix, TT Spektra och Svenska Grafikgruppen tillsammans TT Nyhetsbyrån. Samma år lade TT ner sina redaktioner i Sundsvall, Umeå och Luleå.

I dag återstår, förutom huvudredaktionen i Stockholm, tre redaktioner i Göteborg, Malmö och Bryssel.

Utöver de 16 tjänsterna på redaktionen försvinner fyra tjänster på säljavdelningen. Samtidigt inrättas två nya tjänster och säljavdelningen organiseras om.