100 personer varslas från Väderstadverken utanför Linköping, skriver corren.se.

Varslet berör både tjänstemän och kollektivanställda. Anledningen är kraftigt minskad försäljning i Ryssland och Ukraina. Företaget har 800 anställda i Väderstad och 200 utanför Sverige. Företagets största marknader är Ryssland, Sverige, England, Tyskland och Frankrike.

Bolaget har tidigare försökt möta nedgången med stoppveckor i produktionen.