Sundsvalls sjukhus riskerar miljonvite om inte arbetsmiljöproblemen åtgärdas, skriver Läkartidningen.

Förra året tvingades sjukhuset betala vite, men årets tillsyn av Arbetsmiljöverket visar att problemen finns kvar. Det rör sig om överbeläggningar som gör arbetsbördan alldeles för stor för personalen och skapar en ond cirkel.

– Man beskriver att många lämnar sjukhuset för att arbetsbelastningen är hög, det är för få händer och fötter och man jobbar mycket övertid, säger Ingrid Andersson, inspektör vid Arbetsmiljöverkets Region Nord till tidningen.

– Och ju fler som försvinner desto tyngre blir det. Både här och på andra sjukhus har jag förstått att man får stänga ner vårdplatser tillfälligt för att det inte finns tillräckligt med personal.

Arbetsmiljöverket kräver att problemen åtgärdas senast februari nästa år. Annars kostar det sjukhuset 1 350 000 i vite.