NRK-journalister tvingas jobba längre efter en dom i landets arbetsdomstol. Facket hävdar att arbetsgivaren frångått tidigare praxis.

Kring 800 av de anställda journalisterna på NRK fick förra året reda på att deras arbetstid skulle förlängas en timme. Detta trots att det varit praxis att de som jobbat helger eller jobbar skift ska få sin arbetstid förkortad.

Facket tog fallet till arbetsdomstolen. I går kom domen.

sidselavlund– NRK frikändes, säger Sidsel Avlund, journalistfackets ordförande på Norges public service-radio och tv.

Enligt avtalet på NRK jobbar journalisterna 37,5 timmar i veckan. De som jobbar minst tio helgdagar om året får sin arbetstid reducerad till 35,5 timmar och de som jobbar tvåskift har en arbetstid på 36,5 timmar.

Arbetstidsförkortningen har varit praxis på NRK sedan 1988. Förra året ville dock arbetsgivarna slopa denna reducering av arbetstid. Efter en uppgörelse kom facket överens med NRK om att de som jobbade helg skulle få behålla den lägre veckoarbetstiden.

Enligt domen från arbetsdomstolen så kommer dock arbetstiden för de kring 800 anställda som jobbar tvåskift att förlängas i en timme.

Arbetsdomstolen har lagt stor vikt vid de exakta ordalydelserna i kollektivavtalet och inte sett lika mycket till hur praxis varit på NRK:s arbetsplatser.