Ericsson ska sluta utveckla modem, och flyttar i stället delar av modemverksamhetens resurser till forskning och utveckling inom radionät, uppger Ericsson i ett pressmeddelande.

”Förändringen väntas leda till möjliga förflyttningar mellan enheter och övertalighet”, skriver Ericsson och tillägger att lokala MBL-förhandlingar med arbetstagarrepresentanter nu inleds för att bestämma nästa steg.

Beslutet innebär en ”betydande kostnadsreduktion för modemverksamheten” under första halvåret nästa år, enligt Ericsson, och från andra halvåret 2015 kommer det inte att påverka koncernens resultaträkning.

Beslutet att lägga ned modemtillverkningen påverkar totalt cirka 1 600 tjänster i 14 länder, varav nästan 700 i Sverige. Och det kommer att leda till uppsägningar, enligt koncernchefen Hans Vestberg.

– Ja, det tror jag absolut. Jag måste vara ärlig med det. Det kommer att bli anställda som kommer att få lämna Ericsson i och med det här beslutet. Hur många exakt är svårt att säga.

De flesta som berörs i Sverige är i dag anställda i Lund, enligt koncernchefen Hans Vestberg, som samtidigt aviserar en ny satsning på forskning och utveckling inom radioteknologi i just Lund. Till den kommer 500 personer att rekryteras.

– Samtidigt kommer vi inleda diskussioner på alla andra ställen runt om i världen, med facket, om hur det här ska göras, säger han.

En del av dem som berörs av nedskärningen kommer under en övergångsperiod att jobba med att leverera Ericssons M7450-modem till mobiltelefontillverkare som köpt det.

Ericsson räknar med att kostnaden för forskning och utveckling av modem i år kommer att uppgå till 2,6 miljarder kronor. Denna kostnad beräknas sjunka kraftigt under första halvåret 2015 och därefter helt försvinna.

Beslutet motiveras dock inte bara som en besparing, utan är ett strategiskt beslut, enligt Hans Vestberg.

Modemen som Ericsson tillverkar är avsedda för smarta mobiltelefoner, men satsningen har inte gett det resultat som koncernledningen hade hoppats på.

– Marknaden har gått ner. Det är färre och färre smarta telefontillverkare som köper modem separat, de köper det tillsammans med processorn. Och vi har ingen processor, vi har bara ett modem, säger Hans Vestberg.

Hård konkurrens och prispress påverkar också, enligt Vestberg.

– På toppen av det är utvecklingstakten på teknologin snabb, så det krävs allt mer investeringar i forskning och utveckling.

– Det blir svårt att lyckas med de nya modemen i framtiden. I stället bestämde vi oss för att satsa mer på kärnverksamheten, där vi är starkast, och det är radioteknologi.

På onsdagen släppte japanska Sony chockbeskedet att förlusterna skenar och att det behövs åtgärder inom framför allt mobiltelefonverksamheten. Det kan förutom Ericssons besked resultera i ytterligare slag mot Lund där Sony har det mesta av verksamheten i Sverige.

Facket på Sony har inte fått några indikationer ännu.

– Det är för tidigt, än så länge har de bara sagt att de måste göra något, säger Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer men också stationerad på Sony i Lund.

Även vad gäller Ericssons besked om att lägga ner modemutvecklingen, varav merparten av de berörda i Sverige jobbar i Lund, är det för tidigt att veta vad det innebär.

– De säger ju samtidigt att de vill utveckla radioteknologin, säger Ulf Bengtsson.

Om oron bland de anställda, säger han:

– Det här är det värsta stadiet man kan vara i, då börjar fantasierna löpa för alla inblandade.

Men även om många får gå bedöms arbetsmarknaden för ingenjörer trots allt som ”relativt hyfsad”, enligt Bengtsson.

Utöver 656 anställda i Lund berörs också 150 konsulter av planerna på en slopad modemverksamhet, enligt Lars-Åke Ekdahl, Sveriges Ingenjörers ordförande på Ericsson i Lund. Nästan 500 är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

– Verksamheten bildades i augusti 2013 och det sades vara en satsning som skulle utvärderas efter 18 till 24 månader. Men nu har det bara gått 13 månader, så beskedet att lägga ner är naturligtvis väldigt chockartat. Folk har reagerat med bestörtning, säger Ekdahl.

Klockan nio på morgonen informerades personalen om planerna.

– Folk har jobbat kolossalt hårt och vi har uppfyllt alla krav och mål. Det här är så oväntat. Nu är det naturligtvis mycket prat och diskussioner i korridorerna, säger Lars-Åke Ekdahl.

Fackförbunden Unionen och Ledarna har också medlemmar på Ericsson i Lund.

Magnus Österholm, hårdvaruutvecklare på Ericsson i Lund ser ljust på sin framtid, men säger att dagens besked är tungt för många av de anställda i Lund.

– Det har ju hållit på ett tag, osäkerheten. Men att det hände just nu var lite underligt, med tanke på att vi har börjar sälja produkter, säger han.

Hur ser det ut för din egen del?

– Jag har varit några år i branschen, så det finns nog möjligheter. En del känner sig besvikna, andra känner att det kan öppnas nya möjligheter i och med det här.

Unionen har 120 medlemmar på Ericsson i Lund.

– Vi fick just besked, vi var inte alls beredda på det. Det är jättesynd att de lägger ned, säger Daniel Hök, facklig representant för Unionen på Ericsson.

För en del av medlemmarna är framtiden nu oviss.

– Vi gick ju in från ST Ericsson 2013. Nu under Ericssonflaggan skulle ju allt fungera. Vi trodde på det här.

– Trots att våra anställda gjort ett fantastiskt arbete så måste vi tyvärr konstatera att marknaden och marknadsdynamiken förändrats på så sätt att vi har svårt att få denna verksamhet att uppnå den lönsamhet vi behöver, säger Robert Puskaric, affärsområdeschef för Ericsson modem.

Det nya forskningsutvecklingscentret i Lund ger 500 nya jobb. Hur många som kommer att få gå i slutändan vill Puskaric inte uttala sig om.

– Vi inleder mbl-förhandling med facket i Sverige nu. Det kommer att bli en viss övertalighet, men jag kan inte sia om vad den slutliga utkomsten kommer att vara.

– Det är en besvikelse och framförallt lite av ett svek mot de anställda, säger Kar-Fat Poon, klubbordförande för Ledarna på Ericsson. Vi har levererat det som vi åtagit oss att göra.

Han är positiv till Ericssons nya satsning, men samtidigt bekymrad för sina kollegor.