Kommunals medlemmar i kommuner och landsting får rätt till heltid om ett och halvt år. Valresultatet talar för det.

Men osvuret är bäst.

– I januari vet vi hur majoriteten ser ut, säger Ilmar Reepalu, andra vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

I maj utlovade Stefan Löfven ett nationellt kollektivavtal om rätt till heltid och stopp för delade turer ”om vi får majoriteten i SKL”.

De rödgröna blir störst i kommuner och landsting med 45,4 procent av rösterna mot 40,0 för alliansen. Det skiljer knappt 330 000 röster mellan blocken. Skillnaden är så stor att majoriteten inte kommer att ändras när sluträkningen är klar i slutet på nästa vecka.

I stället finns det två andra, osäkra faktorer. 567 000 röster på Sverigedemokraterna och 250 000 röster på lokala partier.

Sverigedemokraternas 9,3 procent ger drygt 1 300 mandat i kommunerna. Men det finns inte kandidater till alla. Bortåt 160 stolar kan stå tomma när de kommunernas och landstingens nyvalda fullmäktige samlas i november. Där väljs 451 ombud till SKL:s valkongress i mars. Det ska vara klart i januari. Kongressen väljer SKL:s styrelse

Till slut utser styrelsen SKL:s förhandlingsdelegation som skriver kollektivavtal tillsammans med facken. Om delegationen får rödgrön majoritet ska de anställda få rätt till heltid. Det var Stefan Löfvens besked i maj. Då gjorde han samtidigt klart att det inte blir någon lag om rätt till heltid.

SKL är en arbetsgivarorganisation och en intresseorganisation, som företräder kommuner och landsting mot staten.

– Som motpart till staten ska vi värna om goda förutsättningar för den lokala och regionala sektorn och förhindra att staten vältrar över kostnader på kommunerna, förklarar Ilmar Reepalu.

2010 fick Sd 4,9 procent av rösterna i kommunvalet. Det borde ha räckt till en plats i SKL:s styrelse, men partiet hamnade utanför, en följd av de tomma Sd-stolarna.

– Nu kommer de säkert in, om de beter sig som andra partier och har ledamöter på plats när fullmäktige väljer ombud till SKL:s valkongress, räknar Ilmar Reepalu med.

Kommunals avtal med SKL går ut den 30 april 2016. Det är när nästa kollektivavtal förhandlas fram som SKL ska upp till bevis om rätt till heltid och delade turer.

Om Sd sitter med i SKL:s nya förhandlingsdelegation som motpart till Kommunal återstår att se. Partiet har lagt förslag både om rätt till heltid och stopp för delade turer.