Rederiet Strömma stoppade ett av Sekos regionala skyddsombud från att komma ombord på ett bolagets fartyg, där han skulle genomföra skyddsronder. ”Helt galet”, enligt Transportstyrelsen som ansvarar för tillsynen av arbetsmiljö på sjön.

I förra veckan skulle Pelle Andersson, Sekos regionala skyddsombud för Stockholms skärgårdstrafik, genomföra skyddsronder på flera av Strömma turism och sjöfarts fartyg. Ronder som sedan tidigare var inbokade med arbetsgivaren, på det lokala skyddsombudets begäran, eftersom inga skyddsronder gjorts efter att bolaget köpt in nya båtar.

– Men när jag kom dit sa arbetsgivarens representant att det hade uppstått en politisk komplikation. Han sa att Almega hade avrått dem från att släppa ombord mig. De menade att eftersom det finns ett lokalt skyddsombud kan de neka mig, säger Pelle Andersson till Sekotidningen.

Han säger också att han aldrig tidigare blivit nekad att gå ombord någonstans. Pelle Andersson har lämnat in en så kallad 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Om inget händer där kommer man att vända sig till Transportstyrelsen som ansvarar för tillsynen av arbetsmiljö till sjöss.

– Om det hamnar på mitt bord kommer det att bli ett föreläggande. De får inte hindra facket från att gå ombord, säger Mikael H Andersson på Transportstyrelsen till Sekotidningen.

Enligt honom finns det ingenting i arbetsmiljölagen som kan få en arbetsgivare att hindra ett regionalt skyddsombud att gå ombord.

– Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det är ju helt galet.

Almegas förhandlingschef Patrik Eidfelt vill inte svara rakt på frågan om man rådde Strömma att inte släppa ombord ett regionalt skyddsombud.

– Vi som arbetar med avtalet har inte hanterat frågan. Men det finns ju många ingångar till Almega, så det kan jag inte svara på, säger han till Sekotidningen.