157 eller 159 tomma stolar i 97 kommuner. Det kan bli följden av Sverigedemokraternas valframgångar.

– SD:s lokala organisation hänger inte med väljarstödet. Sedan innebär det en viss utsatthet att vara SD-politiker. Man kan bli utsatt för hot, man kan få svårare att få jobb och man kan bli utesluten ur facket. Det har sina sidor att vara Sverigedemokrat, säger Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö.

SD fick 567 000 röster i kommunvalet. Det är 225 000 färre än i riksdagsvalet. Resultatet är ändå en stor framgång. SD fick dubbelt så många röster som i kommunvalet 2010. Det ger 1 316 mandat. SD kommer in i fullmäktige i 283 av landets 290 kommuner.

Men i vissa kommuner har SD inga kandidater alls.

– Det är tillfällig växtvärk, säger Dennis Dioukarev, SD-ordförande i fyra kommuner i Kronobergs län och nyvald riksdagsman.

2010 fick SD drygt 600 mandat i kommunerna. Partiet tappade kontrollen över vart fjärde mandat på grund av tomma stolar eller därför att invalda på SD-listorna blev politiska vildar.

I år har SD ökat antalet namn på kommunlistorna från 1 200 till 2 000. Det räcker inte. Tidningarna Expo och Dagens Samhälle har försökt kartlägga läget i hela Sverige. Många lokala och regionala medier har gått igenom hur det ser ut på olika håll.

I Norrbotten står åtta av 27 stolar tomma. I Västerbotten har partiet inte en enda kandidat i fem kommuner med SD-mandat. I Norra Älvsborg står åtta av 53 stolar tomma. I Kronobergs län står tio av 39 stolar tomma. Värst är det i Lessebo med fem SD-mandat – och ett namn på valsedeln.

– Vi har en dialog med en kandidat som säger sig vilja ta en plats. Vi får se hur det blir när det slutgiltiga valresultatet är klart. Eventuellt kan vi besätta ytterligare en stol, uppger Dennis Dioukarev.

Partistödet är kopplat till mandaten i fullmäktige. Det ledde till en debatt om de tomma stolarna i kommunerna och partistödet till SD under förra mandatperioden. Resultatet blev en utredning och en ny lag, som trädde i kraft den 1 februari i år. Lagändringen innebär att fullmäktige och landsting kan stoppa bidrag till tomma stolar.

SD:s valframgångar innebär att partiet ser ut att bli vågmästare i runt hälften av landets kommuner. De övriga partierna får välja mellan att göra upp över blockgränserna eller att låta SD avgöra alla omröstningar. Om de gör upp över blockgränserna stärker de SD:s självbild som det enda partiet utanför etablissemanget.

– Sverigedemokraterna har väldigt låg aktivitet på lokal nivå. Det är inte på grund av den lokala aktiviteten som de har framgångar. Däremot får de stor uppmärksamhet där de är vågmästare, säger Erik Wångmar och berättar om praktexemplet Upplands Bro där de rödgröna och alliansen hade 20 mandat var efter valet 2006. SD hade ett mandat och avgjorde alla omröstningar.

SD kollar upp sina riksdagskandidater noga. Partiet går fram med rikslistor, inte lokala eller regionala listor. Det underlättar kontrollen. På lokal nivå är det svårare.

– När folk skriver till namn på valsedlarna går det inte att ha någon kontoll alls. Den som skrivs in på en SD-valsedel kan ta platsen utan att driva SD-politik och bli en politisk vilde från start, säger Erik Wångmar.

Tredje störst i alla val

Sverigedemokraterna blev tredje största parti i så väl riksdagen, landstingen som kommunerna, men partiet gjorde sitt i särklass bästa resultat i riksdagsvalet. Så här gick det:

• Riksdagsvalet – 781 000 röster.

• Kommunvalet – 567 000 röster.

• Landstingsvalet – 550 000 röster.

Andelen röster var 12,9 procent i riksdagsvalet mot knappt tio procent i kommun- och landstingsvalen.