Pappers stämmer Stora Enso Kvarnsveden och Sveriges skogsindustrier på totalt 34 miljoner kronor för avtalsbrott. Orsaken: 300 anställda skulle plötsligt jobba flera timmar utan ersättning.

Formellt handlar det om ett kollektivavtalsbrott. I praktiken handlar det om att 300 anställda på Stora Ensos pappersbruk Kvarnsveden i Borlänge från och med mars i år ska jobba fler timmar och sju skift i rad. Utan att kompenseras för detta ekonomiskt. ”Den kvarvarande personalen utnyttjas maximalt”, står det i stämningsansökan från LO-TCO Rättsskydd som Pappers tar hjälp av för att driva fallet till Arbetsdomstolen.

Enligt facket är det ”ett flagrant brott” mot såväl kollektivavtal som förhandlingssystem. Det är arbetsgivaren som ensidigt vill ändra arbetstider och scheman, eftersom bolaget under en längre tid tvingats skära ner på grund av lägre efterfrågan på papper. I det lokala avtalet, som gäller fram till den sista mars 2016, ska de som i dag jobbar treskift jobba 90 procent av årsarbetstiden. Det motsvarar 1 460 timmar om året och är en tidigare framförhandlad överenskommelse mellan parterna. Den grundar sig i en slags kompensation för de anställda som för över tio år sedan gick med på drift året runt genom att jobba storhelger, mot att de kunde gå ner något i tid.

Arbetsgivaren anser nu att de ska jobba 1 616 timmar om året, det vill säga full heltid. Arbetsgivaren hänvisar enligt stämningsansökan till regler om stupstock för arbetstiden i avtalet när man inte är överens. Det skulle innebära full heltid. Men enligt facket kan inte en part ensidigt bara ändra gällande avtal under fredsplikt.

Totalt kräver facket skadestånd på 34 miljoner kronor. Två miljoner från bolaget till förbund och avdelning 50 i Borlänge. Två miljoner från arbetsgivarorganisationen Sveriges skogsindustrier. Och 100 000 kronor vardera till de 300 anställda.