Den heta lönefrågan i Kambodja når i morgon kokpunkten. Då pressar landets fack på tillsammans med stöd från globala arbetarrörelsen. Målet är att införa ett nytt lönesystem – i hela Asien.

Brinnande bildäck på gatorna i Kambodjas huvudstad Phnom Pehn och militärer som skjuter mot demonstrerande textilarbetare.

Hundratusentals har protesterat mot de låga lönerna i landets textilindustri den senaste tiden och i morgon, onsdag, når en facklig lönekampanj sin kulmen.

Då har det internationella industrifacket Industri all utropat en global handlingsdag.

– Den 17 september ska bli en påminnelse om att världen ser vilka nivåer minimilönerna är i landet. Kambodja är ett viktigt land för den globala modeindustrin men arbetarna lever i fattigdom och deras löner är låga, kommenterar Jyrki Raina, generalsekreterare för Industri all.

Han tillägger också att han hoppas att lönerna höjs och att det leder till en fredlig utveckling.

I början av året rapporterade en människorättsorganisation, CLEC, att militären skjutit mot demonstrerande textilarbetare.

Facken i landet har allierat sig med olika politiska sidor, vilket gör att det finns en politisk dimension i landets arbetsmarknadskonflikt.

Att den globala handlingsdagen infaller nu är ingen slump.

Baktanken är att påverka statens kommitté för arbetsmarknadsfrågor i Kambodja. I oktober ska nämligen denna komma med en rekommendation på hur mycket lägsta lönerna ska höjas nästa år.

Vissa påpekar dock att landets textilarbetare redan fått stora höjningar och att villkoren inom textilindustrin snabbt har förbättrats.

I mars 2013 deklarerade regeringen skulle höja lönen från motsvarande 66 till 80 amerikanska dollar (540 svenska kronor). Till den höjningen lades ett obligatoriskt försäkringstillägg på 5 dollar som dras från de anställdas lön.

I januari i år skedde ytterligare en höjning. Först till 95 dollar, vilket sedan efter omfattande protester höjdes till 100 dollar.

Det internationella facket Industri all har tillsammans med flera av landets textilfack hävdat att det inte går att överleva på de lägsta löner som finns i textilindustrin i dag.

Enligt en statlig studie ligger en ”levnadslön” på 177 dollar (drygt 1300 kronor).

Flera människorättsorganisationer och fack har allt mer börjat använda sig av begreppet levnadslön. Med det avses en lön som är tillräckligt hög för att arbetaren kan tillgodose grundläggande behov som mat, bostad, sjukvård, kläder och den ska tjänas in under en normal arbetstid.

Även vissa företag har varit lyhörda. Svenska modejätten H&M uppgav i slutet av förra året att de inom fem år ska se till att deras 800 underleverantörer ska betala en ”levnadslön” till sina anställda.

Industri all vill se en omfattande förändring av lönesystemet för textilarbetare i hela Asien.

– Vi vill införa systemet med levnadslön i hela Asien, uppger facket.