Varken de rödgröna eller allianspartierna får majoritet i 162 av Sveriges 290 kommuner.

90 kommuner får rödgrön majoritet – minus 21 jämfört med 2010. Alliansen rasar från egen majoritet i 93 kommuner 2010 till bara 38 kommuner i år.

Det visar en sammanställning av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kommunvalets stora vinnare är Sverigedemokraterna som fördubblade sitt röstetal och fick knappt tio av rösterna. Det är ändå sämre än SD:s resultat i riksdagsvalet.

Feministiskt initiativ kommer in i fullmäktige i 13 kommuner – bland dem Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sverigedemokraterna får en vågmästarroll i många kommuner landet runt. Det kan öppna för nya allianser över blockgränserna.

Sverigedemokraterna blir också vågmästare i elva av 20 landsting. I de övriga nio blir det rödgrön majoritet – minus tre jämfört med valet 2010. Alliansen får inte majoritet någonstans – jämfört med fem landsting 2010.

Trenden är den samma i kommunerna som i riksdagsvalet. Moderaterna är den stora förloraren. De minskar från ungefär 27 till 22 procent i kommunvalen i hela riket. Folkpartiet backar också, men mindre än i riksdagsvalet. Vänsterpartiet ökar. I övrigt är det små förändringar.