Sverigedemokraterna gjorde ett rekordval och fick 12,9 procent av rösterna i riksdagsvalet. Det är mer än en fördubbling sedan 2010, och de flesta nya rösterna hämtade partiet från Moderaterna.

29 procent av dem som valde Sd röstade på Moderaterna i förra valet enligt SVT:s valundersökning, Valu. 16 procent av partiets röster kom från tidigare socialdemokrater.

– Det har varit en betydligt större överströmning från Alliansen till Sverigedemokraterna än från de rödgröna, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som står bakom undersökningen, där 12 909 personer svarat på enkäter i vallokalerna och vid förtidsröstning.

Undersökningen visar också att skolan och sjukvården var de viktigaste frågorna vid val av parti. Intresset för frågorna har ökat sedan förra valet, men inte lika mycket som intresset för invandringsfrågor.

År 2010 uppgav var fjärde väljare att politiken kring flyktingar och invandring var mycket viktig för valet av parti, i år gäller det samma var tredje väljare. Även intresset för äldreomsorg och pensioner har ökat.

– Alla tre är frågor som Sverigedemokraterna satsade på. Det är en förändring som lite grann förklarar uppgången för Sverigedemokraterna, säger Sören Holmberg.

Intresset för äldrefrågor kan också förklara att det är bland de äldre som Sverigedemokraterna ökat mest. Tidigare hade partiet starkare stöd bland unga, men så är det inte längre.

Valundersökningen visar också att vi bestämmer allt senare vilket parti vi ska rösta på, och att väljarna också blir allt rörligare. 36 procent av väljarna bytte parti från valet 2010.

Feministiskt initiativ (Fi), som inte kom in i riksdagen, fick många röster från tidigare anhängare till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De båda partierna förlorade en femtedel av sina väljare till Fi. Valu visar också att Moderaterna inte bara tappar till Sverigedemokraterna utan också tappar 8 procent av sina tidigare väljare till Socialdemokraterna.

– Man kan konstatera att Socialdemokraterna nu tagit tillbaka andelen som partiet tappade till Moderaterna i valen 2006 och 2010, säger Sören Holmberg.