Ja. Demokrati är värdefulla principer och mänskliga rättigheter och högtidliga ord.

Men just idag är det också något väldigt påtagligt. Alla dessa arbetsinsatser som gör det möjligt att säga sin åsikt.

Så tack. En del av er har det som jobb, för många av er är det en frivilliginsats. Men i alla fall:

Tack, du som låste upp skolan i morse som tillfälligt bytt skepnad till vallokal.

Tack, du som hade städat den tidigare.

Tack, ni som hade sett till att ert partis valsedlar fanns på plats. Tack, ni som stod på trappan utanför och räckte dem till mig.

Tack, du som gav mig tre kuvert och visade mig till ett ledigt bås.

Tack, du som hade kört dit de gröna skärmarna.

Tack, du som hade ställt upp skärmarna i en sån vinkel att ingen kunde kika över axeln på mig.

Tack, du som hade lagt dit en penna så att jag kunde kryssa min favoritkandidat. Tack för att den var vässad.

Tack, du som tog emot mina röster och stoppade dem i rätt fack i valurnan.

Tack, du som strök mitt namn i vallängden, prydligt med linjal så att ingen otydlighet uppstod.

Jag kunde ta mig dit jag skulle själv, men för alla som behövde hjälp: Tack, ni som ledsagade eller skjutsade någon till vallokalen. Tack, ni som var ombud för någon. Tack, ni som förklarade hur valet går till för någon som var osäker.

Tack, du som fraktade valurnan till rösträknarna.

Tack, ni som sitter just nu och räknar röster.

Det blir inga värdefulla principer om inte någon gör själva jobbet. Demokrati är också att vässa en penna.Annikaliten