Arbetsmiljön blir allt sämre för kvinnliga arbetare, enligt en ny rapport från LO.  Facket vill att en statlig arbetsmiljökommission tar sig an problemet.

Kvinnor har sämre arbetsvillkor än män. Allra sämst är villkoren för kvinnliga arbetare, och de blir dessutom allt sämre, enligt LO:s rapport Arbetsmiljö 2014 – klass & kön. Rapporten visar att kvinnliga arbetare har fått sin arbetsmiljö försämrad på en rad punkter sedan förra mätningen 2011.

Två av tre kvinnliga arbetare, 68 procent, är varje vecka uttröttade av arbetet. Det är fem procentenheter fler än 2011.  Kvinnornas möjligheter att själva styra sitt arbete och avgöra när uppgifter ska utföras minskar också, liksom möjligheten att ta några minuters paus. 74 procent av arbetarkvinnorna säger att de har svårt att ta en kort paus i arbetet, till exempel för att prata.

Torbjörn Johansson– Ständigt ökar kraven i arbetet för kvinnliga arbetare, samtidigt som inflytandet över det egna arbetet minskar och minskar. Det är upp – och nervända världen. Det är tvärtemot hur arbetslivet ska fungera, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare som också är ansvarig för arbetsmiljöfrågor, i en kommentar.

Undersökningen visar också att bara var tredje kvinnlig arbetare har ett jobb där hon bara jobbar på dagtid på vardagar. Att fler kvinnor jobbar på udda tider innebär också mer ensamarbete och ökad risk för hot och våld, konstaterar LO.

Kvinnorna har också mer enformiga arbetet. En majoritet av arbetarkvinnorna har arbetsuppgifter som upprepas fler gånger i timmen, så kallat repetitivt arbete. Det ökar risken för belastningsskador och 45 procent uppger också att de har ont i axlar eller armar varje vecka.

Torbjörn Johansson konstaterar att det är självklart att sjuktalen ökar i takt med att kvinnors arbetsmiljö försämras. LO kräver nu åtgärder för att vända den negativa trenden.

– Resultaten är skrämmande. Utvecklingen går åt fel håll. Arbetarkvinnor går bokstavligen på knäna. Vi kräver att kommande regering tar arbetsmiljöfrågorna på allvar. Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en Arbetsmiljökommission för att komma till rätta med problemen, säger Torbjörn Johansson.

 

 

Arbetarkvinnors arbetsmiljö i siffror

74 procent har ofta svårt att ta en kortare paus för att prata.

70 procent kan inte aldrig eller sällan bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras.

68 procent är uttröttade av jobbet varje vecka.

60 procent har repetitiva arbetsuppgifter minst halva arbetstiden.

49 procent har ett påfrestande tungt arbete och lika många känner sig trötta och håglösa varje vecka.

45 procent har ont i axlar eller armar och 40% har ont i ryggen varje vecka.

27 procent jobbar ensamma och riskerar att hamna i hotfulla situationer varje vecka.

Källa: LO, Arbetsmiljö 2014 – klass & kön