Fler fas 3-anordnare än Jobbfabriken har gjort felaktiga momsavdrag. Ytterligare fem fas 3-anordnare i Skåne, Norrköping och Storstockholm har fått skattekrav. Granskningen fortsätter.

– Vi tittar på hur stort problemet kan vara, säger Eva Erntsson, skatterevisor vid Skatteverket i Malmö.

Felaktiga momsavdrag i ett litet, nystartat företag i Skåne satte Skatteverket på spåret. Skatteverket misstänkte att fler hade gjort likadant och inledde en granskning av privata fas 3-anordnare, både företag och föreningar.

Resultatet hittills är att sex privata fas 3-anordnare krävs på moms. Den största summan gäller Jobbfabriken. Kravet är på nästan sju miljoner kronor i moms och skattetillägg för 2012 och 2013.

Det näst största momskravet riktas mot BK Personalutveckling i Bro utanför Stockholm, som var på tapeten för några år sedan. Fas 3-projektet Livgardet, ”den hårda vägen till arbete”, blev omskrivet. Ett 30-tal fas 3-deltagare skötte sysslor som tidigare hade utförts av värnpliktiga på regementet i Kungsängen – som att köra ut mat till soldaterna vid övningar och att hålla skjutfältet öppet.

Nu kräver Skatteverket BK Personalveckling på 1,6 miljoner kronor i moms och skattetillägg.

– Vi kommer att göra rätt för oss, säger vd Christer Bäckström.

Han tror att momskravet till slut blir mindre än 1,6 miljoner. BK Personalutveckling ingår i en koncern med fem bolag. De har fakturerat varandra och dragit av moms in och lagt på moms ut. Enligt Christer Bäckström har Skatteverket betraktat koncernen som en enhet där allt är momspliktigt.

– Är det någon del som vi ska betala in i skatt kommer vi naturligtvis att göra det.

De fyra övriga momskraven gäller små fas 3-anordnare och rör sig om mindre belopp – drygt 200 000 kronor som mest.

Jobbfabriken drog av 5,75 miljoner i ingående moms på två år och redovisade 29 000 kronor i utgående moms. Nu krävs Jobbfabriken på pengarna plus knappt 1,2 miljoner i skattetillägg, eftersom Skatteverket anser att företaget har lämnat oriktiga uppgifter.

Jobbfabriken lever nästan uteslutande på fas 3-bidrag. Nettoomsättningen under 2012 och 2013 var 54,7 miljoner kronor. 108 000 kronor, eller två promille, var andra intäkter än fas 3-bidrag.

Om intäkterna kommer från olika håll kan en del pengar vara momsgrundande och andra inte. När hela verksamheten betalas med bidrag blir det enklare.

– I de fallen uppfattar vi inte att det är någon tvekan rättsligt, förklarar Eva Ernstsson och hänvisar till ett par tidigare rättsfall.

Jobbfabrikens vd Ivan Daza tänker överklaga. Han hävdar att Skatteverket tog ett nytt beslut i juli och därmed ändrade tillämpning. Skatteverket håller inte med. Beslutet är ett förtydligande som enbart gäller stöd och ersättning från Arbetsförmedlingen. Momslagen tillämpas på samma sätt som förut.

Livgardet fick ny regementschef 2011. Han stoppade fas 3-projektet. BK Personalutveckling fortsätter som fas 3-anordnare och äger halva soldathemmet vid regementet i Kungsängen. Fas 3-verksamheten består bland annat i målning, demontering av elektronik för återvinning och ”miljöfrämjande åtgärder”.

Vid sidan av fas 3 håller BK Personalplanering på med sådant som arbetsträning och rehab. Christer Bäckström kan inte säga hur stor del av intäkterna som utgörs av fas 3-bidrag.

– Alla fackförbund från syndikalisterna till Unionen och alla LO-förbund har varit här och synat oss liksom politiker från S och M. Ingen har haft något att anmärka på, understryker han.

• Jobbfabrikens vd till attack: ”Löfvens springpojkar stjälper branschen”

Bidrag är inte momsgrundande

Moms är skatt på mervärdet. Det uppstår när någon säljer en vara eller levererar en tjänst. Företaget drar av moms för sina inköp och redovisar moms på slutpriset.

Arbetsförmedlingen köper inga tjänster av fas 3-anordnare. Förmedlingen betalar ut bidrag som ska täcka kostnaderna. Bidrag ska inte räknas som en del av omsättningen. Därmed är det inga momsgrundande pengar.

Totalt betalde Arbetsförmedlingen ut 1,4 miljarder i bidrag till fas 3-anordnare förra året. 4,2 miljoner kronor, eller tre promille, krävdes tillbaka därför att pengarna hade använts fel.