Tre dagar före valet kommer både Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB) med olika bud om arbetslösheten.

Mönstret består. Så där har det sett ut i snart ett år, sedan oktober förra året. Enligt SCB, som levererar Sveriges officiella statistik, ligger arbetslösheten still. Enligt Arbetsförmedlingen minskar antalet arbetslösa månad för månad.

Här är de senaste noteringarna för augusti:

SCB: 389 000 arbetslösa i augusti, 411 000 enligt säsongsrensade siffror. Arbetslösheten ligger still. Däremot minskade arbetslösheten bland dem under 25 år från med 12 000 till 122 000 i augusti. Minskningen är inte statistiskt säkerställd, men SCB ser en nedåtgående trend.

Arbetsförmedlingen: 371 000 arbetslösa i augusti, minus 31 000 på ett år. 124 000 arbetslösa ungdomar, minus 14 000 på ett år.

Säsongsrensat var arbetslösheten 7,9 procent i augusti, enligt SCB. Arbetsförmedlingens siffra är 7,8 procent.

Mönstret står sig även när det gäller antalet långtidsarbetslösa. Enligt SCB ligger antalet still. Enligt Arbetsförmedlingen har gruppen arbetslösa i mer än ett halvår minskat med 13 000 på ett år till 208 000. Undantaget är som har gått arbetslösa längst, i mer än två. Antalet har ökat med 1 000 till 61 000 på ett år.

Däremot blir jobben fler. Här har SCB:s siffror varit stabila månad efter månad. Antalet sysselsatta ökade med 97 000 på ett år.

Framför allt blir de tillfälliga jobben fler. Antalet tillfälliga ökade med 61 000. Det är nästan tre fjärdedelar av hela ökningen av antalet anställda.

Var femte anställd hade ett tillfälligt jobb i augusti. Siffran är högre än vanligt på grund av sommarjobben, men andelen tillfälliga jobb är på väg upp.

Fas 3 minskar långsamt. 33 700 var inskrivna i augusti – minus 300 på ett år. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet fas 3-deltagare ligga kvar på ungefär samma nivå i ett par år till.

 

Läs också:

Varför går siffrorna isär?

 

Fotnot: Säsongsrensad statistik innebär att SCB tar hänsyn till sådant som att antalet jobb varierar över året och att det blir en del slumpmässiga förändringar månad för månad. Syftet är jämförelser mellan olika månader ska blir mer rättvisande.