Nej, det är ingen osynlig skatt. Det är bara ett sätt att hålla utgifterna i balans över tid, säger socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M).

Att den allmänna löneavgiften varierar beror på att den används som regulator. Har staten underskott ska ett tidigare överskott skjuta till medel till våra socialförsäkringar. Det säger Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott med anledning av fördelningen och överskotten i flera av våra socialförsäkringar.

– Den allmänna löneavgiften har tillkommit som en regulator för att det inte ska vara en ryckighet i arbetsgivaravgiften. Vår principiella uppfattning är att socialförsäkringarna över tid ska gå plus minus noll.

Hur långa perioder en post som till exempel sjukförsäkringsavgiften kan ligga på ett överskott, utan att det går till själva sjukförsäkringen, går enligt honom inte att svara på. Nu ökar till exempel sjukskrivningarna, vilket enligt Försäkringskassan kommer att fortgå de under närmaste fyra åren.

– Nu när kostnaderna ökar kommer en större del av arbetsgivaravgiften att gå till sjukförsäkringen.

Och några garantier om att ett överskott verkligen går tillbaka till socialförsäkringssystemet finns inte. Gunnar Axén anser att det är en omöjlighet att införa sanktioner för staten om så inte sker. Att det inte är ett särskilt transparent system håller han inte med om.

– Det är inte enkelt för medborgare att få insyn i statsbudgeten överhuvudtaget. Men vi har nog den transparens som behövs. Försäkringskassans under- eller överskott finns till exempel i myndighetens årsredovisning.

Han säger dock att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där han själv är ordförande, ser över om det här går att göra tydligare.