– Både pensionärsskatten och bromsen i pensionssystemet kan slopas om alla pengar som betalas in i pensionsavgifter verkligen går till pensionärerna.

Det säger Ulf Björk, valledare för IF Metall i södra Västerbotten, som får mycket starkt gensvar när han tar upp pensionsfrågor på valmöten.

Bland de sociala avgifter som arbetsgivarna betalar för sina anställda är ålderspensionsavgiften, 10,21 procent av inkomsten, den största.

Men ålderspensionsavgiften betalas på hela inkomsten, även inkomst ovanför det intjänandetak som gäller för ålderspensionen. Därför flyter omkring 17 miljarder per år kronor i pensionsavgifter rakt in i statskassan utan att ge någon pensionsrätt.

– Alla pengar som betalas in från arbetstagarnas löneutrymme i pensionsavgifter borde också användas för pensionerna, anser Ulf Björk.

– De avgifter som tas ut på inkomster ovanför taket skulle räcka för att helt ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare, och dessutom skydda pensionärerna från effekten av den så kallade bromsen i pensionssystemet.

Enligt Riksdagens utredningstjänst, som har ställt samman statistik från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, togs 16,7 miljarder kronor ut i ålderspensionsavgift på inkomster ovanför taket 2013. Prognosen för 2014 är att 17,6 miljarder tas ut i avgifter ovanför taket. 2018 kommer summan att ha passerat 19 miljarder.

Att utjämna skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer skulle kosta sju och en halv miljard om året, enligt finansdepartementets beräkningar.

Hur mycket det skulle kosta att dessutom skona pensionärerna från ”bromsen”, det vill säga att inte sänka pensionerna i tider då arbetslöshet och andra påfrestningar pressar pensionssystemet, är svårare att säga. Enligt en beräkning som Svenska Dagbladet gjorde i oktober 2013 med Pensionsmyndighetens hjälp kan inkomstpensionerna under perioden 2010 – 2018 sammanlagt bli 85 miljarder kronor lägre på grund av ”bromsen” än de annars skulle ha blivit. I år innebär ”bromsen” att pensionerna reduceras med 12 – 13 miljarder, enligt Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

– Jag är inte säker på att de pensionsavgifter som tas ut på inkomster ovanför taket riktigt räcker för att både slopa pensionärsskatten och hindra att den automatiska balanseringen i pensionssystemet tillåts sänka pensionerna, säger Bengt Sibbmark, sakkunnig i pensionsfrågor vid PRO.

– Men själva idén är bra. Det här är pengar som ska gå till pensionssystemet, inte till Jas-plan, vägbyggen eller någonting annat.

Ulf Björk, som i många år har skrivit motioner till Socialdemokraternas partikongresser i pensionsfrågor, bildar opinion för sitt förslag, och som ledare för IF Metalls valarbete ta han ofta upp pensionärsskatten.

– Jag får enormt starka reaktioner. Även folk som inte är sossar håller med mig.

Att pensionärer betalar högre skatt än löntagare på en och samma inkomst är en laddad fråga. Enligt en Sifoundersökning som PRO refererar till kan den få fyra av tio väljare som är 55 år eller äldre att byta parti.

• Sjukförsäkringen får allt mindre av lönepengarna

Fakta

Den allmänna ålderspensionen är tänkt att vara ett system som är fristående från statens budget och helt finansieras med inbetalda pensionsavgifter. Om systemets skulder (det vill säga de pensioner som spararna har rätt till) skulle bli större än systemets tillgångar ska pensionerna automatiskt räknas ner, så att balansen mellan skulder och tillgångar återställs. Denna automatiska balansering kallas ibland ”bromsen”. Den slog till första gången 2010.