Allt färre får arbetsmarknadsutbildning. Av dem som får utbildning får allt färre jobb. Nu ska Riksrevisionen granska vad det beror på.

– Vi ska granska om Arbetsförmedlingen anpassar arbetsmarknadsutbildning efter den regionala efterfrågan och om regeringen har gett myndigheten förutsättningar att göra detta, säger riksrevisor Claes Norgren i ett pressmeddelande.

Under krisåren på 90-talet var arbetsmarknadsutbildning den vanligaste åtgärden och en av dem som gav bäst resultat. För många var utbildningen vägen till ett nytt jobb.

1992 gick 40 procent av de som deltog i åtgärder, eller 86 000 personer, i arbetsmarknadsutbildning. Förra året hade andelen minskat till 2 procent eller drygt 6 000 personer.

Resultaten var sämre. Färre får jobb nu än på 90-talet. Så sent som 2007 fick 15 procent jobb bland dem som gick arbetsmarknadsutbildningar jämfört med dem som deltog i andra åtgärder. 2011 hade den skillnaden försvunnit.

För snart sju år sedan avskaffades länsarbetsnämnderna. Ams blev Arbetsförmedlingen. Nu ska Riksrevisionen granska hur bra eller dåligt Arbetsförmedlingen klarar av att anpassa sig efter behoven i olika regioner.

Granskningen ska bli klar någon gång nästa år.