grisMånga danska grisbönder är smittade av den multiresistenta bakterien MRSA CC398. Bönderna kan också tvingas leva med infektionen så länge de arbetar i lokaler med infekterade grisar. I Sverige är smittan ovanlig hos grisar.

Danska experter och myndigheter anser att det med nuvarande kunskaper är poänglöst att försöka bota personer som har daglig eller regelbunden kontakt med infekterade djur. De blir smittade på nytt så fort de är tillbaka i stallen, rapporterar tidningen Politiken.

Personer som smittats men inte arbetar med svin kan däremot framgångsrikt behandlas med en kur av antibiotika och klorhexidinpreparat.

Lars Mark Jensen på fackförbundet 3F, som organiserar arbetare på danska grisfarmer, är rasande. Han anser att myndigheterna accepterar att en hel grupp anställda blir utsatt för en bakterie som potentiellt kan vara dödlig.

De multiresistenta bakterierna smittar nämligen inte bara från gris till människa utan kan också – utan att det är känt exakt hur – överföras mellan människor.

I Sverige är MRSA inte vanligt bland grisar, enligt vad Folkhälsomyndigheten känner till, berättar Olov Aspevall, överläkare vid Folkhälsomyndigheten. Ett fåtal personer har smittats i Sverige totalt, hur många som smittats via djur är inte kartlagt.

 

MRSA

• I Danmark har fyra personer dött av MRSA-infektion av en typ som är vanlig bland grisar mellan 2012 och maj 2014.

•De grisbönder i Danmark som nu inte behandlas är asymptomatiska smittbärare – de bär smittan men utan att ha fått några symptom. I det läget påverkar det inte hälsan alls, enligt Olov Aspevall vid svenska Folkhälsomyndigheten.

• Vid en undersökning 2010 hittades ett fall av MRSA hos gris i Sverige.

• Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Sverige kommer under året att göra en screeningundersökning av MRSA-smitta hos grisar för att se hur utbrett det är.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Statens Serum Institut i Danmark, Politiken