Sverigedemokraternas fackförening Löntagarna ser ut som en klassisk gul fackförening. Samtidigt har Löntagarna stadgar som hyllar demokratiska fri- och rättigheter, som bland annat ger utlänningar i Sverige skydd mot diskriminering.

– Det här ser ut som sådan organisationer som arbetsgivare i andra länder brukar skapa för att splittra och för att bygga upp en arbetsgivarvänlig organisation för de anställda, säger Sofie Rehnström, jurist på LO.

Hon har läst Löntagarnas stadgar och pekar på att det där står att medlemmar i SD-facket ska fortsätta jobba om något annat fackförbund går ut i strejk, och fortsätta med det tills strejken är över och en uppgörelse är påskriven – om inte förbundsstyrelsen beslutar annorlunda.

Sven Pernils är ordförande för Löntagarna. Han säger:

– Vi avgör från tillfälle till tillfälle. Och det är förbundsstyrelsen som avgör. En enskild medlem kan inte själv besluta att delta i en strejk.

Sofie Rehnström säger att så är det i alla fack, men hon uppfattar skrivningen som att Löntagarna förbereder sig för att säga nej till att delta i en strejk. Det uppfattar LO som strejkbryteri.

Som regel respekterar arbetsgivarna en strejk och låter den få genomslag. Det är praxis på den svenska arbetsmarknaden.

Sven Pernils, ordförande för Löntagarna, förklarar att Löntagarna bildats för dem som uteslutits ur olika LO-förbund och att tanken är att skapa ett partipolitiskt obundet fack. Han säger att det går bra och att medlemsantalet fördubblats sedan i våras vilket betyder att Löntagarna har drygt 300 medlemmar. Enligt Sven Pernils växer Löntagarna mest i transportbranschen.

Löntagarna har inga kollektivavtal men enligt Sven Pernils är några på gång. Han kan dock inte berätta var eller i vilken bransch.

I stadgarna står också att Löntagarnas medlemmar ska hedra anställningsavtalet – om förbundsstyrelsen inte beslutar annorlunda.

Det förvånar LO-juristen. I anställningsavtal finns som regel en lojalitetsplikt och om anställda inte följer anställningsavtalet så kan det vara grund för uppsägning, förklarar hon.

Sofie Rehnström reagerar dessutom på skrivningarna om rättshjälp. I Löntagarnas stadgar ser det ut som bara de som blir felbehandlade på grund av facklig verksamhet kan få rättshjälp. Hon säger att det är en grundbult i LO:s arbete att ge stöd och rättshjälp åt dem som råkar illa ut och göra det i lokala och centrala förhandlingar och i sista hand i Arbetsdomstolen.

Löntagarnas ordförande Sven Pernils säger att den där paragrafen finns för att folk ska våga ställa upp som ombudsmän för Löntagarna.

Sofie Rehnström påpekar att ombudsmän som regel är anställda av facket och att de vanligtvis  inte behöver rättshjälp.

– Frågan är vad man har för nytta av ett fack som inte har några kollektivavtal och inte tycks ge någon rättshjälp, säger Sofie Rehnström.

I ändamålsparagrafen står att Löntagarna är en partipolitiskt obunden förening som bygger på värderingar som kännetecknar en rättsstat som det kommer till uttryck i rikets grundlag.

Sofie Rehnström tycker att de blandar ihop saker ordentligt. Grundlagen handlar om statens relation till medborgarna.

Henrik Vinge i styrelsen för Löntagarna säger:

– Jag tycker det står ganska tydligt vilka grundläggande värderingar vi har.

Regeringsformens kapitel 2 omfattar grundläggande fri- och rättigheter. Där står bland annat att medborgare har religionsfrihet och att de inte får missgynnas på grund av ras, hudfärg eller etnicitet. Och utlänningar i Sverige har i mycket samma rättigheter – bland annat att inte missgynnas på grund av ras, hudfärg eller etnicitet.

Gul fackförening

Facklig sammanslutning som styrs eller kontrolleras av arbetsgivare i syfte att förhindra strejker eller motverka arbetarnas inflytande på lönebildning eller andra produktionsförhållanden.

Källa: Nationalencyklopedin