Stefan Löfven berättade i dag hur Socialdemokraterna vill satsa på järnvägen. Foto: Henrik Montgomery

Stefan Löfven berättade i dag hur Socialdemokraterna vill satsa på järnvägen. Foto: Henrik Montgomery

 

Under perioden 2014–2025 vill Socialdemokraterna satsa 27 miljarder kronor mer på järnvägsinvesteringar och tio miljarder mer på järnvägsunderhåll än Alliansen.

I den socialdemokratiska satsningen på infrastruktur, som presenterades vid en pressträff i dag, måndag, ingår också fem miljarder kronor mer för vägunderhåll än i regeringens plan.

Socialdemokraterna beskriver satsningen som en del i sin strategi för att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Järnvägsbyggen och underhåll ger jobb så fort de sätts igång, men bidrar framför allt till en lägre arbetslöshet när de är genomförda och underlättar arbetspendling och godstrafik.

Järnvägsinvesteringarna läggs fast i nationella planer på tio–femton års sikt. I regeringens nuvarande plan fram till år 2025 (som inte är identisk med Sverigebygget, det mer visionära investeringsprogram som regeringen går till val på) ingår höghastighetsjärnväg från Järna och söderut med. Socialdemokraterna, som gick till val på höghastighetsjärnvägar redan 2010, vill se höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg–Malmö och har inkluderat höghastighetsjärnväg på sträckan Lund–norra Skåne i sin plan. Utöver regeringens plan innehåller S-programmet bland annat också nya dubbelspår på en rad sträckor.

– Ett väldigt bra förslag, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare vid Seko. Flera av de viktigaste sträckorna finns med.

Även Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor vid Sveriges Byggindustrier, tycker att beskeden från Socialdemokraterna är glädjande.

– Satsningen skulle innebära att en rad järnvägsprojekt tidigareläggs samtidigt som underhållet av järnvägen förstärks med tio procent.