Danmarks Radio (DR) har lanserat ett fyraårigt sparpaket, som ska dra ned kostnaderna med 161 miljoner danska kronor per år. Bakom åtgärderna ligger ett skrotat licenssystem och att DR ser ett behov av en omställning till en ny mediesituation.

En personalminskning på 170—200 anställda beräknas följa av planerna, inklusive en nedläggning av DR:s 75-åriga motsvarighet till Radiosymfonikerna med 42 fast anställda musiker.

Danska journalistförbundets ordförande Mogens Blicher Bjerregård kallar sparpaketet ”ett våldsamt ingrepp mot våra medarbetare”.