Privata sjukvårdsförsäkringar ökar stadigt – nu har 600 000 svenskar en privat försäkring. Från politikerhåll uttrycks oro för utvecklingen. ”De här försäkringarna ska inte behövas,” är beskedet från Alliansen, men inget parti vill förbjuda dem.

De senaste fem åren har de privata sjukvårdsförsäkringarna ökat med 67 procent. Den som är försäkrad får tillgång till snabb vård hos privata vårdmottagningar och tillgång till specialistläkare. Den som betalar extra kan också slippa kravet på remiss för att få komma till specialistläkare. De allra flesta, 75 procent, har fått sin försäkring via arbetsgivaren. Flera fackförbund erbjuder också privata sjukvårdsförsäkringar.

I dag går privatförsäkrade patienter inte till offentligt finansierade sjukhus utan till privata mottagningar.

– All vård utförs i privat regi och tränger inte undan den offentligt finansierade vården, det är separata spår, säger Kristina Ström Olsson, ansvarig för välfärdsfrågor vid branschorganisationen Svensk försäkring, som nyligen lanserade de nya siffrorna över den senaste ökningen av antalet privatförsäkrade.

Från politikerhåll ses utvecklingen som oroande. Filippa Reinfeldt, Moderaternas talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, anser att de privata försäkringarna kan leda till bristande legitimitet för den offentligt finansierade sjukvården. Offentligt finansierad vård behöver vara så bra att människor inte anser sig behöva ta en privat försäkring, menar hon. Även socialminister Göran Hägglund (KD) har varit inne på samma linje och tidigare sagt att hans uppgift är att se till att privata sjukvårdsförsäkringar inte behövs. Han avböjer nu att svara på frågor kring hur han anser att han klarat den uppgiften när antalet privatförsäkrade i Sverige fortsätter att öka.

Inget av riksdagspartierna vill i dag förbjuda de privata sjukvårdsförsäkringarna. Men från bland andra V har det kommit kritik mot att de privata sjukvårdsförsäkringarna utgör gräddfiler till vård. Om de privata sjukvårdsförsäkringarna fortsätter öka så riskeras förtroendet för den offentliga vården, och även viljan att betala skatt till sjukvården, anser Lena Hallengren, Socialdemokraternas talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. S och V vill förbjuda offentligt finansierade sjukhus att ta emot privatförsäkrade patienter vid sidan om landstingsuppdraget, MP vill hålla isär de båda patientgrupperna men driver inget lagkrav om saken.

Kristina Ström Olsson vid Svensk försäkring ser det hela på annat sätt: Privatförsäkrade patienter avlastar den offentliga vården. I framtiden kan vi komma att se privata försäkringar även inom äldreomsorgen, något som redan finns i Tyskland:

– Vården och äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vi behöver diskutera vilka lösningar som står till buds då den offentliga välfärden inte räcker till, säger hon.