Jonna-Sima-webbledare

Sverigedemokraterna har ett problem. De ratas av kvinnorna. I förra valet var andelen män som röstade på SD över 70 procent. Det är inte så konstigt. Som enda riksdagsparti – och det i särklass mest mansdominerade – vill SD försvaga aborträtten, återinföra sambeskattning av gifta, och förbjuda genuspedagogik. Feminism är enligt Jimmie Åkesson lika med ”extremism”.

I de senaste opinionsmätningarna, som Arbetet skriver om i veckans nummer, ser Sverigedemokraterna ut att fördubbla sitt väljarstöd i riksdagsvalet. Inom LO-kollektivet kan de bli näst största parti. Nästan var fjärde manlig LO-medlem kan tänka sig att rösta på SD, bland kvinnorna är andelen knappt tre procent. Förklaringarna kan vara många. Ökade klyftor, osäkrare arbetsmarknad och inte minst ökad lönekonkurrens inom vissa branscher.

SD vill möta det sistnämnda med att stänga Sveriges gränser. LO-facken och Socialdemokraterna vill lösa det med att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser. Fackets grundidé bygger på att arbetare aldrig får ställas mot varandra, för då blir alla arbetare förlorare. Den idén skriver inte SD under på.

Det är bara ett i raden av exempel på att Jimmie Åkessons parti varken företräder kvinnors eller fackliga intressen.